Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Vapaakristilliset yhteisöt toivovat tulevien ministereiden puolustavan mielipiteenvapautta

 

Myös kristilliset kirkot ovat heränneet lobbaamiseen. Kuva hallitusneuvottelujen avajaisista. Kuva: Valtioneuvoston kanslia / Sakari Piippo

Monien muiden etujärjestöjen ohessa toiveensa tulevalle hallitukselle ja sen ohjelmalle esitti myös Suomen vapaakristillinen neuvosto. Vähemmistökirkot ovat huolissaan muun muassa positiivisen uskonnonvapauden säilymisestä.

Monenlaisten etujärjestöjen pyrkimys vaikuttaa hallitusohjelman sisältöön on vanha perinne. Nyt muodostumassa olevalle hallitukselle oman esityksen lähetti ensimmäistä kertaa myös Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN).

SVKN toivoisi hallitusohjelmaan kirjattavan esimerkiksi koulujen katsomusopetuksen aseman säilyttämisen, positiivisen uskonnonvapauden turvaamisen ja uskonnollisten yhteisöjen hyödyntämisen yhteiskunnallisen vakauden ylläpitämisessä.

Dei, retroäijät, neliöb. 18.-24.6.

– Meillä on huoli yhteiskunnan kehityksestä, ja nämä ovat meille tärkeitä teemoja, SVKN:n puheenjohtaja Petter Kornilow Pelastusarmeijasta toteaa.

– SVKN:n yhtenä tarkoituksena on toimia jäsenyhteisöjensä edunvalvojana. Seuraamme yhteiskunnallista keskustelua vähemmistökirkkojen näkökulmasta, ja olemme viime vuosina osallistuneet siihen yhä enenevässä määrin.

Suomen vapaakristillisen neuvoston jäseniä ovat Suomen Adventtikirkko, Baptistikirkko, Helluntaikirkko, Metodistikirkko, Pelastusarmeija ja Vapaakirkko. Näiden ja maamme muiden vapaakristillisten yhteisöjen piirissä on yhteensä arviolta noin 100 000 ihmistä.

Vähemmistökirkot eivät halua marginaaliin

Kahden A4-arkin mittaisessa esityspaperissa on kolme temaattista osaa. Yhteiskunnan turvallisuuden vahvistamista koskevassa osiossa muistutetaan uskonnollisten yhteisöjen tärkeästä roolista yhteiskunnan radikalisoitumisen ehkäisemisessä, yhteiskuntaan integroitumisen tukemisessa sekä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemisessä.

Positiivisen uskonnonvapauden toteuttamisessa neuvosto korostaa uskonnollisten yhteisöjen oikeutta pitää esillä omia, myös konservatiivisina pidettyjä, näkemyksiään. Tulevia hallitusvaikuttajia muistutetaan siitä, että uskonnon ja mielipiteen vapaus ovat yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, joihin Suomikin on sitoutunut. Tavoitteena tulee olla ”rakentava uskontomyönteisyys”.

– Tavoitteenamme on, että vähemmistökirkkoina emme missään vaiheessa joudu eristäytymään yhteiskunnan marginaaliin.

Positiiviseen uskonnonvapauden ja uskonnollisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi neuvosto ehdottaa hallitusohjelmaan kirjausta, että valtionavustuksen harkinnanvaraisuudesta luovutaan ja avustus muutetaan säädöspohjaiseksi.

Kouluasioissa SVKN muun muassa toivoo tulevan hallituksen sitoutuvan uskonnonopetuksen aseman turvaamiseen ja uskonnonopetuksen vähimmäisryhmäkokosäännösten pitämiseen ennallaan.

Lause hallitusohjelmassa ei ole suuri saavutus, ellei se johda konkreettisiin toimiin, Petter Kornilow toteaa. SVKN on valmis konkreettisiin toimiin suomalaisen yhteiskunnan auttamiseksi nykyisessä vaikeassa tilanteessa.

– Meillä on kirkkoina melkoisesti osaamista, voimavaroja ja mahdollisuuksia esimerkiksi diakoniassa. Luulisin, että se kelpaa näissä julkisen talouden tervehdyttämistalkoissa, Kornilow toteaa.

Juha Sipilän johdolla työstetty hallitusohjelma julkaistaan tämän viikon keskiviikkona.