Elämäntaito: Tuore tutkimus paljastaa: Pojat aiempaa uskonnollisempia, tytöt voivat huonosti ja etääntyvät uskonnosta Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Vapaaehtoistoiminta tärkeää seurakunnille

 

Kirkko kokoaa seurakuntien vapaaehtoistoiminnan malleja ja ratkaisuja seurakuntien yhteiseen käyttöön. Kehittämistyö on osa vuonna 2011 vietettävää Euroopan vapaaehtoistyön teemavuotta ja kirkon kolmivuotista vapaaehtoistoiminnan kehittämishanketta.

Kirkkohallitus teki vuonna 2010 kyselyn seurakuntien vapaaehtoistoiminnasta. Kyselyyn vastanneista seurakuntien työntekijöistä 70 prosenttia kokee vapaaehtoistoiminnan erittäin tärkeänä omassa perustehtävässään.

Vapaaehtoistoiminnan voimin toteutetaan seurakunnissa erityisesti diakoniaa ja lähimmäispalvelua, pyhäkouluja, myyjäisiä ja juhlia sekä musiikki- ja isostoimintaa.

IK-opisto Neliöb. 20.11.-3.12. MJa

Tutkimuksen mukaan seurakuntalaiset osallistuvat eniten yksittäisten tapahtumien ja keräysten järjestämiseen. Vähiten he osallistuvat jumalanpalvelusten suunnitteluun. Eniten vapaaehtoisina toimii aikuisia ja ikääntyneitä. Usein vapaaehtoisiksi kaivataan lisää miehiä.

Lapset oppivat vanhemmiltaan vapaaehtoistoiminnan

Vapaaehtoistoiminnan tila-, työaika- ja taloudelliset resurssit koetaan seurakunnissa niukoiksi, mutta kuitenkin riittäviksi. Osassa seurakuntia toimintaan tarvittavia tiloja on jopa reilusti. Suurin este vapaaehtoistoiminnalle on seurakuntien työntekijöiden työajan riittämättömyys toiminnan organisointiin.

Jatkossa kehitetään erityisesti koko perheelle sopivia vapaaehtoistehtäviä. Tavoitteena on vahvistaa kristillisen kasvatuksen merkitystä osana seurakuntien työtä ja vapaaehtoistoimintaa. Lapset saavat vanhemmiltaan ja sisaruksiltaan vapaaehtoisena toimimisen mallin ja kokemuksia toisten hyväksi toimimisesta.

Suurin erityisryhmä seurakuntien vapaaehtoisina ovat mielenterveys- ja päihdeongelmaiset sekä maahanmuuttajat. Erityisryhmien edustajat toimivat muun muassa apuohjaajina ja kokemusasiantuntijoina.

Seurakunnat tekevät eniten yhteistyötä kunnan, oppilaitosten ja kristillisten järjestöjen kanssa. Tärkeimmät kunnan yhteistyötahot ovat koulut, lapsi- ja nuorisotyö sekä sosiaalitoimi. Suosituimmat yhteistyön muodot ovat tiedotus, koulutus, yhteiset toimitilat ja tehtävien koordinointi.

Kyselyyn vastasi 282 seurakunnan työntekijää. Vastaajissa oli mukana seurakuntien eri ammattiryhmien edustajia. Kyselyn vastauksista koottiin Kyvyt käyttöön http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/375816AE18B70F7CC225771A002252CA/$FILE/Kyvyt%20k%E4ytt%F6%F6n_lowres.pdf -tutkimusraportti, joka löytyy kirkon vapaaehtoistoiminnan sivuilta sakasti.evl.fi/vapaaehtoistoiminta<http://sakasti.evl.fi/vapaaehtoistoiminta>.

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie