Vapaaehtoiset: ”Saan enemmän kuin annan”

 
pariskunta salin takaosassa

Vapaaehtoiset toimivat hyvin sitoutuneesti ja pitkään yhdistyksessä.

Monet vapaaehtoiset antavat vuosia aikaansa ja voimiaan parisuhdetyöhön. Silti he pääosin kokeavat, että he saavat toiminnasta enemmän kuin antavat.

Parempi avioliitto ry on Suomen suurin omalla alallaan eli vapaaehtoiseen vertaistukeen perustuvassa parisuhdetyössä. Vapaaehtoiset ovat kautta vuosien olleet hyvin sitoutuneita ja laittaneet itsensä likoon hyviä ihmissuhdetaitoja vaativassa toiminnassa. Yhdistys kartoitti keväällä ensimmäistä kertaa vapaaehtoisten hyvinvointia. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Sosped Keskus Oy:n kanssa. Sähköiseen kyselyyn vastasi 126 noin 650 vapaaehtoisesta. Tuloksia syvennettiin neljän pariskunnan videohaastattelulla. Vapaaehtoiset työskentelevät pääasiallisesti pariskunnittain.

Tuloksista ilmenee, että monet vapaaehtoiset toimivat useassa eri tehtävässä ja merkittävä osa heistä tukee yhdistystä myös lahjoituksin. Toiminnan ytimessä ovat parisuhdetapahtumat, joita järjestettiin ennen koronaa toistakymmentä vuosittain. Koronan myötä tapahtumat siirtyivät pääosin verkkoon, samoin vapaaehtoiset.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Yhdessä puolison kanssa

Vertaisryhmätapaamiset ovat monelle tapahtumien merkittävin anti. Myös verkkotapahtumissa ryhmiä luotsaavat koulutetut ryhmänohjaajaparit. Tukiparit taas ovat erilaisia kriisejä läpikäyvien parien tukena arjessa. Vapaaehtoisia työskentelee myös esimerkiksi luennoitsijoina, some-tiimissä, bloggaajina, rukoilijoina ja tapahtumien musiikissa.

Kyselyyn vastanneet ovat innostuneita ja sitoutuneita toimintaan. Yli puolet vastanneista on toiminut yhdistyksessä yli 10 vuotta ja heistä iso osa jopa pidempään kuin 20 vuotta. Selkeä enemmistö, yli kolme neljäsosaa, aikoo jatkaa vapaaehtoisena yhtä aktiivisesti kuin aiemmin.

Vastaajia motivoi toimintaan eniten mahdollisuus toimia vapaaehtoisena yhdessä puolison kanssa. Seuraavaksi tärkeimpiä tekijöitä ovat halu auttaa, halu olla mukana kristillisessä toiminnassa sekä halu tehdä jotain hyödyllistä. Isolle osalle myös yhteisöllisyys on tärkeä arvo. Vastaajista kaksi kolmannesta arvioi yhteisöllisyyden kehittämisellä olevan paljon tai erittäin paljon merkitystä.

Vapaaehtoistyö antaa paljon omaan avioliittoon. Vaikka työ on haastavaa, silti itsekin tulee hoidetuksi. – Vastaus kyselystä

Vastaajilta kysyttiin myös, mitä mieltä he ovat yhdistyksen tarjoamasta koulutuksesta ja tuesta, sekä pyydettiin niihin liittyviä kehittämisehdotuksia. Parhaimmat arviot väittämistä saivat ”minulle on kerrottu, mitkä ovat vapaaehtoisena toimivan vastuut” ja ”saamani koulutus on antanut hyvät valmiudet toimia vapaaehtoisena”. Koulutuksista pidettiin, mutta vastaajat kaipasivat myös lisäkoulutusta eri aiheista sekä haastavista ja poikkeuksellisista tilanteista. Myös vertaistukea kaivattiin.

Vapaaehtoisia arvostetaan

Kyselyn perusteella vapaaehtoiset kokevat, että heidän toimintaansa arvostetaan. Eniten samaa mieltä vastaajat olivat väitteistä, jotka kuvaavat heidän omaa asemaansa vapaaehtoisena: ”koen, että toimintaani vapaaehtoisena arvostetaan” ja ”koen, että yhdistyksen työntekijät ovat suhtautuneet hyvin toimintaani vapaaehtoisena”, sekä ”vapaaehtoisena toimiminen on ollut mielekästä” ja ”vapaaehtoisena toimiminen on vaikuttanut myönteisesti omaan elämääni”.

Raportti osoittaa, että vapaaehtoistoiminta yhdistyksessä koetaan antoisana, mutta toisinaan myös voimia vievänä. Vapaaehtoiset kohtaavat toisia pariskuntia todella haastavissa tilanteissa. Voi olla, että parisuhteen vaikeuksista ei ole osattu puhua ja niitä sanoitetaan ensimmäistä kertaa vapaaehtoiselle tukiparille tai ryhmänohjaajalle. Vaikeuksissa olevien pariskuntien tukeminen ei aina ole helppoa. Vastaajista kaksi viidesosaa on joskus väsynyt tai uupunut liikaa. Apua haastavissa tilanteissa oli saatu työnohjauksesta ja vertaistuesta kokeneemmilta vapaaehtoisilta. Vapaaehtoiset toivoivat myös mahdollisuutta virkistäytymiseen muiden vapaaehtoisten kanssa vapaaehtoistyön vastapainoksi.

Moni vastaajista kokee, että antamalla tukea toisille saa paljon itselleenkin. Monen mielestä vapaaehtoistyö avioparityön parissa tukee myös omaa parisuhdetta.

– On hienoa, että meillä on paljon sitoutuneita vapaaehtoisia. Haluamme pitää heistä entistä parempaa huolta. Tästä on hyvä jatkaa, sanoo toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen.

 

Kuva: Joel Kallio

 
Parempi avioliitto, artikkeliban.