Espoon hiippakunnan tuomiokapituli: Kari Kuulan kolumnin kanteluista ei jatkotoimia

 

Kuvakaappaus Kirkko ja kaupunki -verkkolehden sivulta Kari Kuulan kolumnista, jonka hän kirjoitti poistetun kolumnin tilalle.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli päätti istunnossaan tiistaina 15.6.2021, että kantelut seurakuntapastori Kari Kuulan lihan ja maidon tehotuotannon eettisiä ongelmia käsittelevästä kolumnista eivät anna aihetta jatkotoimiin.

Kantelun oli tehnyt Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila omasta ja liiton puolesta tammikuussa 2021. Samasta asiasta oli tehty myös yhdeksän maataloustuottajan kantelu.

Kantelut ja päätös liittyvät Kirkko ja kaupunki -lehdessä 18.1.2021 julkaistuun ja sittemmin lehden sivuilta poistettuun kolumniin.* Tuomiokapituli toteaa päätöksessään, että kirjoittaja pahoitteli kirjoitustaan ja korosti kirjoituksen globaalia näkökulmaa heti kolumnin julkaisua seuraavana päivänä. Tuomiokapitulin näkemyksen mukaan kolumnin sanamuodot eivät tue tulkintaa, jonka mukaan se käsittelisi ensi sijassa suomalaista eläintuotantoa.

Sansa Neliöb. 13.2.-12.3.

Tuomiokapitulin päätöksen perusteluissa tuodaan esiin luterilaisten tunnustuskirjojen avaamia näkökulmia eläin- ja luomakuntateologiaan ja nostetaan esille kolumnin muotoiluun ja sananvapauteen liittyviä näkökulmia.

Päätöksessä todetaan, että kirkon eläinteologiset linjaukset hakevat vielä muotoaan ja että niihin liittyvä keskustelu on toistaiseksi ollut vähäistä. Päätöksen mukaan pastori Kari Kuulan kolumni voidaan nähdä osana tätä keskustelua, vaikka sen ilmaisut eivät kaikilta osin olleet onnistuneita. Päätöksessä korostettiin myös, että papilla on kirkon edustajana erityinen vastuu sananvapauttaan käyttäessään arvioida, miten hänen ilmaisunsa voidaan tulkita ja minkälaisia seuraamuksia niillä voi olla. Vaikka kolumnin tyylilaji voi olla liioitteleva, kärjistävä tai provosoiva, pidettiin tärkeänä, että myös tässä tyylilajin sisällössä ja sanamuodoissa vältetään loukkaamasta tai aiheuttamasta tarpeettomia väärinymmärryksiä.

Pastori Kari Kuula on julkisesti ja tuomiokapitulille antamassaan vastineessa pahoitellut kolumnin muotoiluja.

Kirkon viestintä