Valtakunnallinen suurmissio tulossa lähivuosina – mikä nimeksi?

 

Ihmiset saavutetaan yksittäin, Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluiden johtaja Mikko Matikainen (seisoo) muistutti valtakunnallisen mission suunnittelutilaisuudessa. Missiokirjat olisivat jälleen keskeisessä roolissa tulevassa projektissa. (Anssi Tiittanen)

Valtakunnallista missiota käynnistellään alueellisten kokemusten viisastamina.

Missiopuhelimeen soittamisen kynnys saattaisi valtakunnallisessa missiossa olla matalampi kuin paikallisessa missiossa, jossa ihmiset tuntevat paremmin toisensa, Ari Talja vertasi evankelioivien missioiden eri ominaisuuksia.

Lähetysjärjestö IRR-TV on yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa järjestänyt kotimaan alueellisia missioita vuodesta 2011. Ensimmäisen missioista järjestettiin Suur-Helsingissä, viimeisin Pohjanmaalla.

Dei Neliöb.20.9.-11.10. MJa

Nyt suunnitteilla on valtakunnallinen missio, jota ollaan rakentamassa suomalaisista paikallismissioista saatujen kokemusten jalostamana.

Kokemuksia kotimaasta

Suurmission ensimmäinen info- ja keskustelutilaisuus Keravalla IRR-TV:n talossa maanantaina kokosi kristittyjä vaikuttajia eri medioista, seurakunnista ja liikkeistä.

Missiokoordinaattori Onni Haapala kertoi, että missioiden konseptia on jatkuvasti hiottu sen mukaan, minkälaisia kokemuksia kentältä on kertynyt.

– Missiokirja jaettiin ensin niille, jotka tilasivat sen soittamalla missiopuhelimeen. Päijät-Hämeen missiossa Lahdessa oli aika hiljaista, Haapala kuvaili.

– Satakunnan missiossa kirja jaettiinkin sitten joka kotiin, poislukien mainoskieltotaloudet.

Ylipäätään missioissa huomattiin, että suomalaisten on vaikeaa tuoda esiin sitä, että haluaa keskustella hengellisistä asioista. Kohtaamisen tapoja on mietittävä ja hiottava jatkuvasti.

– Missiokahvila Pohjanmaalla oli myönteinen kokemus. Siellä saatiin 39 300 kontaktia eri ihmisiin, ja moni myös halusi, että hänen kanssaan rukoillaan.

Myös Mikaelinseurakunnassa Turussa saatiin mukavaa satoa: seurakunnan järjestämälle Alfa-kurssille osallistui mission jälkeen sata ihmistä.

Missio kahden vuoden kuluttua

Yksi keskeisiä kysymyksiä missiossa on sen ajankohta. Etenkin luterilaisten seurakuntien edustajat kannattivat mission pitämistä aikaisintaan syksyllä 2022, johtuen kirkollisen päätöksenteon korostuneesta pitkäjänteisyydestä.

– Voisin kuvitella, että juuri nyt on kuitenkin sellainen hetki luterilaisenkin kirkon puolella, että tällainen missio voitaisiin toteuttaa. Kyllä romahdukseen ollaan havahduttu, kirkolliskokousedustaja ja evankelista Riku Rinne arveli, ja sai tukea toiselta edustajalta, muusikko Pekka Simojoelta.

”Mitään ei ole lyöty lukkoon”

Mission julkaisujen keskiössä olisi jälleen missiokirja.

– Hyvien muutostarinoiden löytäminen on keskeinen asia, IRR-TV:n johtaja Hannu Haukka kuvaili.

– Niiden kautta olemme saaneet maailmalla nähdä, kuinka koko kaupunki puhuu uskonasioista.

Mission tiimoilla olisi tarkoitus järjestää myös missiotilaisuuksia, lähtökohtaisesti maakuntakeskuksissa.

– Mitään ei ole lyöty lukkoon, ei edes kampanjateemaa, Onni Haapala tähdensi.

– Mahdollisuus muutokseen on tietysti alueellisesti tunnettu juttu, mutta maailmallakin mennään eri teemoilla. Tarvitseeko Suomi sanomaa mahdollisuudesta muutokseen vai jotain muuta, Haapala puntaroi.

Mission varainhankinnan vaihtoehdoiksi esitettiin osallistumismaksuja, joita kerättäisiin liikkeiden sisällä. Yrityssponsorointia kampanjalle saataneen jonkin verran. Tärkeässä roolissa saattaisivat olla myös yksittäiset kristityt, jotka näkevät mission tärkeänä.