Kirkolliskokouksen uudet edustajat valitaan tänään

 

Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousvaalit ja hiippakuntavaltuustojen vaalit järjestetään 11. helmikuuta 2020. Kirkon viestintä tiedottaa tuloksista 12. helmikuuta.

Kirkon viestintä tiedottaa kirkolliskokousvaalien alustavista tuloksista 12.2. alkaen tiedotteilla, evl.fi/plus– sekä Ehdokasgalleria-verkkosivustoilla. Hiippakuntavaltuustovaalien tuloksista kertovat hiippakuntien tuomiokapitulit.

Kirkolliskokous on kirkon ylin päätöksentekoelin, joka käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Kirkolliskokoukseen valitaan 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita. Kirkolliskokouksen edustajapaikkojen jakautuminen hiippakuntien kesken perustuu hiippakuntien seurakuntien jäsenmääriin.

Pipliaseura Neliöb. 8.-14.4.

Hiippakuntavaltuustot linjaavat kirkon työtä hiippakunnan tasolla.

Äänioikeus vaaleissa on seurakuntien luottamushenkilöillä ja hiippakuntien papeilla. Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston tai seurakuntayhtymässä seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet. Pappisjäsenten ja –edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit.

Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2020–30.4.2024.

Kirkon viestintä