Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Valtakunnallinen kysely: Rippikoulu saa arvosanaksi 9-, mutta Jumalan olemassaoloon uskoo vain reilu 40 prosenttia rippikoululaisista

 
kaksi nuorta pitkähiuksista tyttöä istuu penkillä

Kolme neljästä valtakunnalliseen rippikoulukyselyyn vastanneesta rippikoululaisesta kertoi oppineensa rippikoulussa uusia asioita kristinuskosta. Kuvituskuva: Pixabay

Lähes 65 prosenttia rippikoululaisista ja 75 prosenttia isosista koki vuoden 2022 valtakunnallisen rippikoulukyselyn vastausten perusteella, että rippikoululla on ollut myönteistä vaikutusta henkiseen hyvinvointiin.

Lisäksi nuoret kokevat, että rippikoulussa on hauskaa, turvallista ja siellä saa olla oma itsensä. Kouluarvosanoin mitattuna rippikoulu saa nuorilta arvosanan 9-.

– Erityisesti korona-aikana henkiseen hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat olleet pinnalla. Rippikouluissa tämä on näkynyt selvästi viimeisen parin vuoden aikana, toteaa Kirkkohallituksen rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkinen.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

– Nuorten kysymykset on otettu seurakunnissa todesta. Niihin on kiinnitetty huomiota rippikoulua suunniteltaessa ja toteuttaessa. Hienoa, että rippikoulu on vaikuttanut myönteisesti nuorten henkiseen hyvinvointiin. Myös yhteys koteihin on ollut tärkeää.

Valtakunnallisessa rippikoulukyselyssä selvitettiin myös rippikoululaisten ja isosten uskoa kristinuskon oppiin. Vuoden 2022 kyselyn mukaan 38,3 prosenttia rippikoululaisista uskoo, että Jeesus on noussut kuolleista, isosista hieman suurempi osuus, 42,7 prosenttia, uskoi Jeesuksen ylösnousemukseen. Jumalan olemassaoloon vastaajat uskoivat hieman useammin kuin Jeesuksen ylösnousemukseen, rippikoululaisista 40,6 prosenttia ja isosista vajaa puolet, 48,9 prosenttia, uskoi Jumalan olemassaoloon. Monella usko Jumalaan vahvistui rippikoulun aikana. Rippikoululaisista 45,4 prosenttia ja isosista 46,6 prosenttia kertoi uskonsa Jumalaan vahvistuneen. Kolme neljästä rippikoululaisesta kertoi oppineensa rippikoulussa uusia asioita kristinuskosta.

Kun rippikoululaisilta kysyttiin heidän halukkuuttaan kuulua kirkkoon, vain 57 prsenttia vastasi haluavansa kuulua kirkkoon. Isosista 79,2 prosenttia kertoi haluavansa kuulua kirkkoon.

Tekoälystä apua hyvinvoinnin hahmottamiseen

Henkisen hyvinvoinnin tueksi on kehitetty MunRipari-sovellus, jota on testattu seurakunnissa kesällä 2022. MunRipari-sovellus on osa valtiovarainministeriön johtamaa kansallista AuroraAI-hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää ennakoivaa ja ihmiskeskeistä yhteiskuntaa tekoälyn avulla.

Sovelluksen kysymysten ja vastausten kautta nuoret saavat hyvän pohjan miettiä omaa hyvinvointiaan yhdessä muun rippikouluryhmän kanssa. Valtaosa nuorista koki MunRipari-sovelluksen auttavan oman hyvinvoinnin hahmottamisessa ja koki sovelluksen kysymykset hyödyllisiksi.

– MunRiparia oli simppeli käyttää ja sen kautta oli mukava pohtia omaa hyvinvointia, sanoo sovellusta käyttänyt rippikoululainen Valma Pettinen.

Valtakunnallinen rippikoulukysely toteutettiin neljättä kertaa peräkkäin ja vastaajia oli yli 22 000, heistä isosten osuus oli noin 3700.

Kirkon viestintä