Uusi toimintamalli: LapsiArkista vertaistukea yhden vanhemman perheille

 

Kuvituskuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

LapsiArkki on seurakunnan tarjoama maksuton palvelu yhden vanhemman perheille. Käytännössä se voi olla esimerkiksi lastenhoitoapua tai vertaistukea. LapsiArkki toimii tällä hetkellä 25 seurakunnassa.

LapsiArkki on Kirkkohallituksen ja seurakuntien yhteinen hanke, jonka tavoite on ehkäistä yhden vanhemman perheiden ulkopuolisuutta tukemalla vanhempien jaksamista. Kaksivuotisen (2017─2018) toimintamallin kehittämistä rahoittaa Me-säätiö. Hankkeen päättymisen jälkeen tavoitteena on, että LapsiArkin toimintamalli leviää seurakuntiin laajasti ja pysyvästi. LapsiArkki-toiminnassa on mukana jo 25 seurakuntaa eri puolilta Suomea.

Hankkeen alussa lapsiperheiden vanhemmilta on kerätty tietoa vanhemmuuden tuen tarpeista ja toiveista. Kyselyyn vastanneet toivovat kuuntelijaa, keskustelijaa ja vertaistukea. Lisäksi vastauksissa korostuivat toiveet käytännön avusta esimerkiksi lastenhoidossa tai siivousapuna.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

”Jotta toiveisiin pysytään vastaamaan, se vaatii seurakunnissa uudenlaista ajattelua ja tapaa tehdä työtä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa”, hankkeen projektipäällikkö Päivi Malmivaara toteaa.

Perheiden hyvinvointi ja jaksaminen parantunut

”LapsiArkki on toiminut maaliskuun 2017 alusta alkaen muun muassa Imatran seurakunnassa, jossa maksutonta lastenhoitoapua tarjotaan keskiviikkoiltaisin. Vanhemmat ovat voineet käyttää ajan esimerkiksi oman harrastuksensa parissa, asioiden hoitamiseen tai lepoon. Tärkeintä lastenhoidon järjestämisessä on ollut lasten kohtaaminen ja ylipäätään vuorovaikutus heidän kanssaan”, Malmivaara kertoo.

Kerätyn palautteen perusteella perheen sosiaaliset suhteet ja turvaverkot sekä perheen hyvinvointi ja jaksaminen ovat parantuneet lähes kaikissa perheissä. Samoin perheiden arjesta on tullut sujuvampaa.

Suomessa on liki 120 000 yhden vanhemman perhettä. Tällä perhemuodolla tarkoitetaan perhettä, jossa arkea pyörittää pääsääntöisesti yksi vanhempi. Ryhmään lukeutuu siten yksinhuoltajia, yhteishuoltajia, vuoroviikkovanhempia ja yksin lasta odottavia. Kaikista lapsiperheistä yli viidennes on yhden vanhemman perheitä, ja lapsista joka kolmas elää jossain vaiheessa elämäänsä tällaisessa perheessä.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat myös Väestöliitto ja Nuori Kirkko ry.

Kirkon viestintä

 

Aiheet