Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Arkkipiispan vaalissa mukana viisi ehdokasta – ensimmäinen vaalipaneeli Lucian päivänä Turussa

 

Arkkipiispan sauva, kaapu ja hiippa. Kuva: Kirkon tiedotuskeskus/Aarne Ormio

Arkkipiispan vaalin ehdokasasettelu päättyi tänään klo 15. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seuraavaksi arkkipiispaksi on ehdolla neljä miestä ja yksi nainen.

Vaalissa on mukana viisi ehdokasta. Ehdokkaat ovat lähetysjohtaja, teologian tohtori Ville Auvinen (s.1966), organisaation ja johtamisen yliopisto-opettaja, teologian tohtori Heli Inkinen (s.1957), kansanedustaja, teologian tohtori Ilkka Kantola (s. 1957), Espoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Tapio Luoma (s.1962) ja Porvoon hiippakunnan piispa, dosentti Björn Vikström (1963).

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli tarkastaa valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat, hyväksyy ehdokkaat ja arpoo ehdokasnumerot 13. joulukuuta.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Vaalin ehdokasasettelu alkoi 25.9.

Vaalin ensimmäinen kierros on 8.2.2018

Arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käydään torstaina 8.2.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali käydään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken torstaina 1.3.2018.

Ensimmäisellä kierroksella järjestetään kolme vaalipaneelia. Ensimmäinen paneeli on Turussa kauppakeskus Skanssissa 13. joulukuuta. Seuraava paneeli on Porissa kauppakeskus Puuvillassa 16. tammikuuta. Helsingissä Sanomatalon mediatorilla järjestetään paneeli 1. helmikuuta.

Mahdollisen toisen kierroksen paneeli on 16. helmikuuta Turussa Turun tuomiokirkossa. Tarkat ajat ja paikat ovat arkkihiippakunnan sivuilla.

Äänioikeus arkkipiispan vaalissa on arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä seurakuntien valitsemilla maallikkovalitsijoilla. Maallikkovalitsijoita on yhtä monta kuin hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita eli 603. Äänivaltaisia ovat myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet. Kaikkiaan äänioikeus vaaleissa on 1525 henkilöllä.

Kirkon uudistetun vaalilainsäädännön mukaisesti Turun arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänten painoarvoa vähennetään vaalin tulosta laskettaessa, jotta muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutus arkkipiispan vaalissa on vahvempi. Uudistuksen taustalla on arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävien ja niiden merkityksen kasvu.

Vuodesta 2010 alkaen arkkipiispana toiminut Kari Mäkinen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.6.2018. Järjestyksessään neljästoista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa saavuttaa eläkeiän ensi keväänä.

Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään kesäkuun alussa 2018. Tarkat tiedot arkkipiispan vaaliin liittyen ovat arkkihiippakunnan sivuilla.

Ehdokkaille avataan sivut evl.fi-palvelussa 29.11.

Ehdokkaille avataan sivut evl.fi-palvelussa keskiviikkona 29.11. Sivujen lyhytosoite on evl.fi/arkkipiispanvaali2018. Sivuille tulee jokaisesta ehdokkaasta muun muassa esittelyvideo.

Kirkon viestintä