Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Uusi ihmisoikeusjärjestö perustettu – yhdistyksen hallituksessa yhteiskristillinen edustus

 

”Pidämme valitettavana, että tällaista järjestöä tarvitaan. Olemme kuitenkin valmiita toimimaan”, uuden ihmisoikeusjärjestön vastavalittu puheenjohtaja Santeri Marjokorpi kertoo. Kuva: Taneli Törölä

Suomessa on perustettu uusi ihmisoikeusjärjestö, Sanan- ja uskonnonvapaus ry. Sen tarkoituksena on edistää ja valvoa sanan- ja uskonnonvapauden toteutumista Suomessa. Entinen ulkoministeri Timo Soini on mukana yhdistyksen hallituksessa.

Uusi järjestö korostaa vapautta ilmaista ja harjoittaa julkisesti Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa ja vakaumusta. 

Tähän sisältyy muun muassa oikeus esittää julkisesti Raamatun tekstejä sekä toimia ja ilmaista niihin perustuva vakaumuksensa käytännössä. Vanhemmilla tulee myös olla oikeus varmistaa lapsilleen uskonsa mukainen kasvatus.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

”Järjestön perustaminen nousee yhteisestä huolestamme Suomen heikenneessä sanan- ja uskonnonvapaustilanteessa. Erityisesti kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan nostetut syytteet ovat herättäneet huolta ja kysymyksiä siitä, mitä tavallinen suomalainen kristitty voi tehdä sanan- ja uskonnonvapauden säilymisen puolesta. Nyt meillä on konkreettinen väylä vastata yhdessä tähän huoleen”, yhdistyksen vastavalittu puheenjohtaja Santeri Marjokorpi linjaa.

Järjestön toiminta pohjautuu Suomen perustuslain määrittelemiin perusoikeuksiin sekä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa erityisesti ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta määrittävään pykälään 18 ja opetusoikeutta koskevaan pykälään 26.

Yhdistys on kansalaisjärjestö, jossa äänivaltaisia ovat vain varsinaiset henkilöjäsenet. Yhteisöt ja säätiöt voivat tulla kannatusjäseniksi. Yhdistyksen perustajajäsenet tulevat hyvin laajasti eri kirkkokunnista ja hengellisistä yhteisöistä. 

”Pidämme valitettavana, että tällaista järjestöä tarvitaan. Olemme kuitenkin valmiita toimimaan. Kutsumme järjestöön mukaan ihmisiä eri kristillisistä yhteisöistä. On tärkeää, että kristillisen maailmankatsomuksen puolesta toimitaan nyt, kun sen elintilaa koetetaan suomalaisessa yhteiskunnassa järjestelmällisesti kaventaa”, Marjokorpi sanoo.

Järjestö osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun puolustaen sanan- ja uskonnonvapautta. Kannanottojen ja tilaisuuksien lisäksi se voi myös järjestää tukea niille, joiden oikeuksia on loukattu tai kyseenalaistettu. Järjestön toiminta käynnistyy rekisteröintiprosessiin liittyvien muodollisuuksien määräämässä aikataulussa, mutta jäsenyyden anominen on mahdollista jo nyt.

*

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, artiklat 18 ja 26: 3

18. artikla. Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.

26. artikla. 3. Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu.

 

Uuden järjestön hallituksen jäsenet ovat:

Puheenjohtaja Santeri Marjokorpi
Varapuheenjohtaja Soili Haverinen
Aulis Ansaharju
Jarmo Kalliola
Susanna Koivula
Pekka Lahdenperä
Jari Leppänen
Marja-Kaarina Marttila
Tapio Puolimatka
Vesa Pöyhtäri
Timo Soini
Kari Teittinen
Mika Yrjölä