Seurakuntalaisen kysely: Sanan- ja uskonnonvapauden tilasta Suomessa on suuri huoli

 

Kuvituskuva: Istock

Uutisverkkosivusto Seurakuntalainen.fi toteutti toukokuun lopussa verkossa sanan- ja uskonnonvapauskyselyn. Kyselyn mukaan jopa 86 prosenttia vastaajista on huolissaan sanan- ja uskonnonvapauden tilasta Suomessa.

Uutisverkkosivusto Seurakuntalainen.fi toteutti 17.5.-25.5. verkossa sanan- ja uskonnonvapauskyselyn, jossa selvitettiin, mitä mieltä lukijat ovat Suomen sanan- ja uskonnonvapauden tilanteesta ja ovatko lukijat huolissaan sanan- ja uskonnonvapauden kaventumisesta.

Kyselyn vastaajista 86 prosenttia kokee, että sanan- ja uskonnonvapaus on kaventunut viimeisen viiden vuoden aikana. Lähes kolme neljäsosaa (71 %) vastaajista on täysin samaa mieltä väitteen, ”Sanan- ja uskonnonvapaus on mielestäni kaventunut Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana”, kanssa. Vain 12 prosenttia vastaajista on eri mieltä väitteen kanssa.

Perheniemi neliöb.(vuosisop.)23.3.alk. MJa

Ylivoimainen enemmistö vastaajista on huolissaan sanan- ja uskonnonvapauden tilasta Suomessa.

Ylivoimainen enemmistö vastaajista (86 %) on huolissaan sanan- ja uskonnonvapauden tilasta Suomessa. Vain 13 prosenttia vastaajista ei yhtynyt väitteeseen: ”Olen hyvin huolissani sanan- ja uskonnonvapauden tilasta Suomessa.”

Kyselyssä otettiin myös kantaa kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan nostettuihin rikossyytteisiin, ja miten mahdollinen tuomio vaikuttaa sanan- ja uskonnonvapauteen. Reilu enemmistö (86 %) vastaajista arvelee, että Räsäsen mahdollinen tuomio rajoittaa väistämättä sanan- ja uskonnonvapautta Suomessa.

Itsesensuuri lisääntynyt

Kyselyn mukaan itsesensuuri puhumisessa ja kirjoittamisessa on lisääntynyt. Yli puolet (55 %) vastaajista ilmaisee olevansa nykyään varovaisempia siinä, mitä kirjoittaa tai puhuu. Reilu kolmannes vastaajista on eri mieltä väitteen: ”Olen tullut varovaisemmaksi siinä, mitä kirjoitan tai puhun”, kanssa.

Yli kolmannes (37 %)vastaajista on kyselyn mukaan kokenut joskus syrjintää uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi. Vastaajista 12 prosenttia on kokenut syrjintää monesti. Vastaavasti 15 prosenttia vastaajista ei ole koskaan kokenut syrjintää uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi.

Kysely toteutettiin verkossa ja siihen vastasi 2475 ihmistä. Heistä 40 prosenttia on miehiä ja 60 prosenttia naisia. Reilu puolet vastaajista (52 %) on alle 55-vuotiaita ja kolmannes alle 45-vuotiaita. Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon, helluntailaistaustaisia ja vapaakirkollisia on vajaa neljännes (23 % ) vastaajista.