Uupumus uhkaa nuoria pappeja

 

Kuva: Istockphoto

Mitä paremmin teet työsi, sitä varmemmin saat tehdä paljon lisääkin. Huolellisesti tehdystä työstä huolimatta nuori pappi ei pysty täyttämään häneen kohdistuvia joskus epärealistisia odotuksia.

Itä-Suomen yliopiston tutkijat selvittivät, mitä tämän kaltainen tilanne merkitsee uransa alkupuolella olevan papin kohdalla.

Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja -sarjassa ilmestyneessä Ihanteet uusiksi -tutkimuksessa paneudutaan nuoren papin työuran alkuvaiheen kuormitusilmiöihin. Aineistona ovat kahden kriisistään selviytyneen nuoren papin tarinat. Molemmat pohtivat tutkijoiden kanssa käsityksiään papin roolista, tehtävästä ja identiteetin muutoksista vuosien varrella.

Perheniemi Neliöb. vko 3-4. MJa

Työuran alku sisälsi molemmilla papeilla suurta innostusta. Mitä paremmin nuoret papit hoitivat kirkollisia toimituksia ja jumalanpalveluksia, sitä enemmän heidän panokseltaan myös odotettiin. Työpäivät venyivät, ja perhetilanne pienten lasten kanssa vaati aikansa. Jaksaminen joutui suorituspaineessa koetukselle ja uran alkuinnostus taittui rutinoitumiseksi ja suorittamiseksi. Elämänkaarimetodilla tutkijat pääsivät paneutumaan tutun tarinan takana oleviin prosesseihin.

Tutkimuksessa nousee esiin kirkollinen murrostila

Kun uskonnollinen ilmapiiri on muuttunut yhä monikulttuurisemmaksi, nuorilla papeilla ei ole käytettävissään selvärajaista, ammatin tuottamaa roolimallia eikä yhteisön yhteistä totuuskäsitystä. Papin identiteetti on muuttunut erityisen vaativaksi, kun kaikista uskonnollisista näkemyksistä on tullut neuvottelunvaraisia ja usein kyseenalaistettuja.

Tutkimus pureutuu papin sisäiseen dialogiin ristiriidan keskellä. Huolellisesta yrittämisestä huolimatta nuori pappi ei lopulta kyennyt täyttämään häneen kohdistettuja joskus epärealistisia odotuksia. Molemmat tutkittavat tekivät oman ratkaisunsa, jossa määräävänä periaatteena oli tarve säilyttää kokemus työn mielekkyydestä. Toinen päätyi tekemään urakäännöksen ja siirtyi pois papin töistä konsultoinnin piiriin. Toinen päätyi loppuun palamisen jälkeen arvioimaan uudelleen suhdettaan papin työhön.

Tutkimus tarjoaa syväanalyysin kamppailusta papin työuran ja ammatti-identiteetin kriiseissä. Peruskerrontaa työuran vaiheista ja työpaikan muutoksista syventää tunteiden ja merkitysten tarina. Siinä analysoidaan tutkittavien piirtämiä elämänkaarikuvioita ja niille annettuja tulkintoja. Kolmannen tason muodostaa tiheä semioottinen tarkastelu, velvollisuuksien ja pätemisen tarina. Sen avulla tulkitaan kahden nuoren papin muuttuvaa suhdetta arvoihin, motiiveihin ja työmaailman käytänteisiin.

Tutkimuksen tekijät TT Heikki Salomaa ja YTT, KL Visa Tuominen työskentelevät Itä-Suomen yliopiston palveluksessa ja ovat tätä ennen tutkineet akateemisten työurien alkuvaiheita.