Uskonnollisten yhdyskuntien piirissä tapahtuneet hyväksikäyttötapaukset puhuttavat — Suomen Vapaakirkolla on oma Rikotut rajat -työryhmä

 

Rikotut rajat -työryhmä ja toimintaohjeet ovat ennaltaehkäisemässä väärinkäytöksiä ja ohjaamassa epäilyt viranomaisten käsittelyyn. On myös tärkeää, että seurakunnissa on kykyä tunnistaa avuntarve. Kuva: Pixabay

MOT: Häpeä ja suru seuraavat vuosikymmeniä lasta, joka on joutunut luottoaikuisen hyväksikäyttämäksi. Riskiryhmässä ovat etenkin ne lapset, jotka eivät saa riittävästi tukea ja hyväksyntää.

 

Yle Areenassa ja Yle 1 -kanavalla maanantaina 18. helmikuuta esitetty MOT-ohjelma käsitteli uskonnollisissa yhteisöissä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä. Suomen Vapaakirkossa on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut esiin viisi tapausta, joissa epäiltiin rajojen rikkomista tapahtuneen.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Tällaisten tapausten käsittelyä varten Vapaakirkossa on oma Rikotut rajat -työryhmä ja toimintaohjeiden mukaisesti tapauksista ilmoitetaan poliisille. Näistä viidestä työryhmän käsittelyyn nousseesta tapauksesta kolme olivat vanhempia, ja niistä kaksi niin vanhoja, ettei Poliisi voinut enää ryhtyä toimiin asiassa.

Viimeisen 10 vuoden aikana tapahtuneita rajojen rikkomisepäilyjä on ollut kaksi. Toisessa asia eteni syyteharkintaan, mutta syytettä ei nostettu. Toinen tapauksista tuli työryhmän käsittelyyn, koska asianosainen on osallistunut paikallisen vapaaseurakunnan toimintaan. Epäasiallinen toiminta ei kuitenkaan tapahtunut seurakunnan toiminnan piirissä. Kummassakaan tapauksessa epäily ei ole kohdistunut Suomen Vapaakirkon työntekijän valtakirjan omaavaan henkilöön. Yksi useita vuosikymmeniä vanha epäily ja yksi epäily viimeisen 10 vuoden aikana ovat kohdistuneet valtakirjan omaaviin henkilöihin.

– Tavoitteemme ja halumme on taata turvallinen ympäristö kaikille, niin lapsille kuin aikuisille. Jaamme surun kokemuksista, joita MOT-ohjelma toi esiin. Erityisesti haluamme oppia tukemaan tällaisia ikäviä asioita kokeneita ja auttaa heitä pääsemään eteenpäin elämässään, Suomen Vapaakirkon kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen kommentoi.

Toimintaohjeet ja koulutus ovat osa ennaltaehkäisyä

Vapaakirkossa on toimintaohjeet lapseen tai nuoreen kohdistuvan kaltoinkohtelun tullessa esiin. Vapaakirkon hallitus on myös antanut seurakunnille suosituksen siitä, miten toimitaan, jos työntekijää tai luottamushenkilöä epäillään lapsen tai nuoren kaltoinkohtelusta.

Vuodesta 2003 lähtien Vapaakirkon hallitus on nimennyt lapsiasiamiehen ja asettanut pysyvän työryhmän, joka koordinoi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja muun kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn ja turvakasvatukseen liittyviä asioita ja tekee yhteistyötä muiden vapaakristillisten kirkkokuntien kanssa.

Työryhmä käy läpi sen tietoon tulleet kaltoinkohteluepäilyt ja pyrkii omalta osaltaan varmistamaan, että on toimittu asianmukaisesti. Mikäli kaltoinkohteluepäily kohdistuu Vapaakirkon työntekijään tai luottamushenkilöön, asia käsitellään työryhmässä, joka raportoi kirkkokunnanjohtajalle ja hallitukselle.

Aikuisten kohdalla periaatteet ovat hyvin samankaltaiset kuin lasten ja nuorten kohdalla. Seurakunnat ja niiden jäsenet voivat kääntyä kirkkokunnanjohtajan puoleen ja pyytää neuvoa. Kirkkokunnanjohtaja toimii yhteistyössä toimialajohtajien ja paikallisen vapaaseurakunnan vanhimmiston kanssa.

Työntekijä voi menettää valtakirjansa

Mitä tulee Vapaakirkon myöntämiin pastorin-, seurakuntatyöntekijän- tai nuorisotyöntekijän valtakirjoihin, kirkkokunnanjohtaja voi sellaisen voimassaolon väliaikaisesti peruuttaa ja sitten antaa asian Vapaakirkon hallituksen käsiteltäväksi, joka tekee päätökset valtakirjojen voimassaolosta tai peruuttamisesta.

– Viimeaikaisen #metoo-kampanjan herättämänä parhaillaan on meneillään prosessi, jonka tarkoituksena on antaa seurakunnille suosituksia aiheeseen liittyen ja pyrkiä muodostamaan toimivat käytännöt ja rakenteet, jos toiminnan piirissä tapahtuu kaltoinkohtelua tai epäilyä sellaisesta, Vuorinen kommentoi.