Työllistyminen askarruttaa teologian opiskelijoita

 

Luterilaisiin järjestöihin halutaan teologeja lähetystyöntekijöiksi ja raamatunopettajiksi. Eri järjestöissä suhtautuminen pappien yhteisvihkimyksiin ja lähetyshiippakuntasuunnitelmiin vaihtelee. Evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtaja Lasse Nikkarikoski jättää oven raolleen uuden lähetyshiippakunnan vihkimien pappien palkkaamiselle Sleyn palvelukseen. Evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat ilmoittaneet, etteivät ne tunnusta lähetyshiippakunnan pappeja.

Suuret ikäluokat ovat lähivuosina jäämässä eläkkeelle myös kristillisten järjestöjen tehtävistä ja useita teologian opiskelijoita askarruttaa työllistymiseen liittyvät kysymykset. Suomen teologisessa instituutissa (STI) järjestettiin viime viikolla paneeli teologien työllistymisestä järjestöissä. Paneeliin oli kutsuttu opiskelijoita sekä johtajia STI:n jäsenjärjestöistä ja Luther-säätiöstä. Edustettuna oli lähinnä kirkon konservatiivisiipi.
Luther-säätiön dekaani Juhana Pohjola kertoi jumalanpalvelusliikkeenä toimivalla Luther-säätiöllä olevan jatkossakin tarve saada pastoreita jumalanpalvelusyhteisöille. Pappeja tarvitaan muissakin järjestöissä jumalanpalvelusten toimittamiseen ja esimerkiksi rippikoulutyöhön.
Monet teologian opiskelijat ovat huolissaan perinteisen virkakäsityksen vaikuttamisesta työllistymiseensä. Näkemyksen mukaan nainen ei voi toimia papillisissa tehtävissä. Panelisteina olleet johtajat eivät pidä perinteistä virkakäsitystä työntekijöillä ongelmana. Päinvastoin, useimmat paneeliin osallistuneet järjestöjöhtajat pitivät sitä toivottavana. Osallistuminen yhteisvihkimykseen jakoi mielipiteitä enemmän.
Luther-säätiötä lukuun ottamatta järjestöissä ei toistaiseksi uskota, että heidän töissään voisi toimia Missionsprovinsenin pappisvihkimyksellä. Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Timo Rämä ja Suomen Raamattuopiston toiminnanjohtaja Timo Junkkaala sanoivat toistaiseksi toimivansa asiassa kirkkojärjestyksen mukaan. Ainoastaan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtaja Lasse Nikkarikoski jätti asian avoimeksi.

– Katsotaan, miten tilanne kehittyy.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Ruotsista lähtöisin olevan Missionsprovinsenin suomalaiseksi piispaksi vihitään Matti Väisänen Suomen Luther-säätiön pyynnöstä maaliskuussa.
Lähetysjärjestöt rekrytoivat aktiivisesti lähetystyöntekijöitä, mutta myös kotimaahan etsitään tarpeiden mukaan uusia työntekijöitä. Sekä mies- että naispuolisia teologeja kaivataan erityisesti opettajiksi ja evankelioimistyöhön. Raamatuntuntemukselle annetaan suuri painoarvo.
Suomen teologinen instituutti on teologista opetus- ja tutkimustyötä harjoittava laitos, joka tukee erityisesti teologian opiskelijoita ja pitää oman määrittelynsä mukaan esillä ”Raamatulle uskollista teologiaa”.

Aiheesta lisää tämän viikon Uudessa Tiessä.