Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Työaikatutkija Marketta Rantama: ”Paras voimavara työssä on oman kutsumuksen löytäminen”

 

Pappien työaika ei rajoitu virastoaikoihin. Tuore tutkimus kertoo, että hengellisen työn tekijät kokevat väljät työajat sekä vapauttavana että kuormittavana. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkon työntekijöiden ajatonta työaikaa tutkinut Marketta Rantama kannustaa paikalliseen sopimiseen, itseohjautuvaan työhön ja oman kutsumuksen etsimiseen

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Marketta Rantama valistaa tuoreessa Taivaallinen työaika – näkökulmia ajattomaan työhön -kirjassaan, että Suomen työaikalainsäädäntö ei koske evankelis-luterilaisen kirkon hengellisen työn tekijöitä.

Kirkon työehtosopimuksessa ei ole tunti- tai minuuttiperusteista työaikaa, vaan siinä määritellään ainoastaan vapaapäivät ja vuosilomapäivät. Tästä käytetään nimitystä ajaton työaika.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

”Taivaallinen työaika” sekä antaa että vie voimavaroja

Työaikatutkija Marketta Rantama kysyi tietokirjaa varten tehdyssä tutkimuksessa seurakuntien työntekijöiltä, mitkä asiat he kokevat työssään kuormittaviksi tekijöiksi ja mitkä voimavaratekijöiksi sekä miten ajaton työaika sopii heidän työtilanteeseensa.

Rantaman mukaan monet hengellisen työn tekijät kokevat ajattoman työajan vapauttavana. Osa vastaajista pitää kuitenkin työmääränsä liian suurena ja kokee työnsä kuormittavaksi.

Yleisin ongelma seurakunnan työntekijöillä on Taivaallinen työaika -tutkimuksen mukaan ylipitkiksi venyvät työpäivät ja viikot. Vastaajat mieltävät ongelmiksi myös työn pirstaleisuuden, työn ja vapaa-ajan erottamisen vaikeuden, pitämättömät vapaapäivät, yöunien häiriintymisen työtehtävien vuoksi, töiden ennalta-arvaamattomuuden sekä sen, että työtehtävät eivät jakaudu tasaisesti seurakuntatyöyhteisössä.

Voimavaroiksi seurakunnan työntekijät kokevat Rantaman tutkimuksen perusteella oman kyvyn säädellä työaikaa, palautumisen mahdollisuuden, esimieheltä ja työyhteisöltä saadun tuen työajan hallinnassa sekä mahdollisuuden työn ja muun elämän joustavaan yhteensovittamiseen.

Marketta Rantaman mukaan ”taivaallisen” eli ihanteellisen työajan mahdollistavat jokaiselle sopivan elämänrytmin löytyminen ja riittävät työstä palautumisajat. ”Taivaallinen” työaika pitäisi olla mahdollista jokaisessa työssä ja jokaisen ihmisen kohdalla.

Työaikatutkija painottaa, että tärkein tekijä työssä jaksamisessa on se, että työntekijä voi kokea tekevänsä työtä, jolla on merkitystä. Oman lisämausteensa työhön tuo hänen mukaansa kirkon perustehtävä, iänkaikkisen elämän esillä pitäminen, joka tarjoaa työhön laajemman ajallisen ulottuvuuden.

– Se on paras voimavara, jos me jokainen löydämme oman kutsumuksemme ja voimme tehdä merkityksellistä työtä toisten hyväksi, tutkija tiivistää.

”Saavutetuista eduista täytyisi olla valmis luopumaan yhteisen hyvän vuoksi”

Marketta Rantama tuo esiin Kirsi Rostamon haastattelussa Radio Deissä, että julkisuudessa paljon esillä ollut paikallinen sopiminen on ”erittäin tärkeää”. Hänen mielestään työajoista pitäisi pystyä sopimaan joustavasti suoraan työpaikoilla ja räätälöimään ne työn tavoitteiden mukaiseksi. Tällöin tutkijan mukaan pystyttäisiin parhaiten vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja tekemään myös parempaa tulosta.

Työelämän asiantuntijan terveiset yhteiskuntasopimusta neuvotteleville Suomen hallitukselle ja työmarkkinajärjestöille kuuluivat, että jokaisen täytyisi olla valmis luopumaan joistain eduistaan yhteisen hyvän vuoksi.

– Näen ehdottoman isona asiana sen, että ihmiset pitäisi saada töihin. Jos suurempi osa meistä olisi työssä, niin sitä kautta tulisi tähän kansantalouteen lisää virtaa. Näen tämän paljon parempana keinona kuin sen, että me pidettäisiin jokainen kiinni kynsin hampain saavutetuista eduista, työelämätutkija painottaa.

Marketta Rantaman haastattelu kuullaan Radio Dein Ajankohtaistunnilla torstaina 17.3. kello 9 sekä uusintana kello 13. Ohjelman voi kuunnella myös Dein ohjelma-arkistosta radiodei.fi/viikondebatti.

Osallistu keskusteluun Radio Dein facebookissa.