Tutkimus: Suomalaisille rakkaus on kaikkein pyhintä

 

Kuva: Kirkon kuvapankki/Juuso Westerlund

Keskiviikkona julkistetun Pyhyyden ytimessä -tutkimuksen mukaan suomalaisia ylivoimaisesti eniten yhdistävä pyhyyden kokemus liittyy rakkauteen ja läheisiin ihmisiin. Niitä pitää pyhinä reilu kaksi kolmasosaa (68%) suomalaisista.

Identiteettitutkimuksen neljäs osa pureutuu kysymykseen Mikä on suomalaisille pyhää? Ylivoimaisesti tärkeimmäksi pyhyyden lähteeksi nousee tutkimuksessa rakkaus ja läheiset ihmiset. Enemmistölle suomalaisista pyhää on myös rauha, oma koti, lepo (56%) sekä ihmisarvo (53%). Pyhyyden ydinkäsitteet yhdistävät suomalaisia selkeästi enemmän kuin erottelevat. Yli 40 prosenttia suomalaisista pitää pyhänä myös terveyttä, Suomea ja sen itsenäisyyttä sekä luontoa ja yksilönvapautta. Noin kolmasosalle pyhää on uusi elämä ja lapset (36%) sekä auttaminen ja yhteisöllisyys (30%). Taide, musiikki ja kulttuuri (20%) sekä tiede ja uusi tieto (19%) ovat pyhiä viidennekselle suomalaisista.

Tutkimuksen ovat laatineet professori Anne Birgitta Pessi, yliopistonlehtori Henrietta Grönlund Helsingin yliopistosta sekä e2 Tutkimuksen tutkijat VTT Ville Pitkänen ja VTT Jussi Westinen. Suomen Kulttuurirahasto ja e2 ovat vastanneet yhdessä tutkimushankkeen suunnittelusta ja rahoituksesta.

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Pohjimmiltaan suomalaisten arvopohja on hyvin samankaltainen. Lähes kaikki suomalaiset arvostavat vastuuntuntoisuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, avuliaisuutta, ympäristön suojelemista ja anteeksiantavaisuutta. Vain harva suomalainen pitää itseen suuntautuvia arvoja kuten kunnianhimo, menestys tai valta erittäin tärkeinä.

Uskonnollisuutta pidetään yleisesti keskeisenä pyhyyteen kuuluvana käsitteenä. Tutkimuksen mukaan suomalaisista vain 16 prosentille uskonnollisuus on pyhää. Itseään uskonnollisina pitävistä ihmisistä kaksi kolmasosaa pitää uskontoa henkilökohtaisena kokemuksena pyhänä. Sen sijaan itseään uskonnottomina pitäville ihmisille uskonnollisuus merkitsee hyvin harvoin pyhää.

Kun suomalaisten pyhyyden kokemuksia tarkastellaan puoluekannan mukaan, nähdään, että vihreissä ja vasemmistoliitossa ihmisarvo koetaan keskimääräistä useammin pyhäksi asiaksi. Vastaavasta näiden ryhmien edustajista vain noin neljännes pitää Suomea ja itsenäisyyttä pyhänä asiana. Myös luonto, taide ja kulttuuri ovat vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajille keskimääräistä useammin pyhiä.

SDP:n kannattajat jakautuvat tasaisesti eri pyhyyskategorioihin. Sen sijaan RKP:n kannattajien joukossa korostuu esimerkiksi yksilönvapaus, yhteisöllisyys ja traditiot. Perussuomalaisten ja Sinisten kannattajien joukossa ihmisarvo on hieman harvemmin pyhänä pidetty arvo kuin muiden puolueiden kannattajien joukossa. Perussuomalaisten kannattajista 31 prosenttia ja Sinisten kannattajista 38 prosenttia piti ihmisarvoa pyhänä, kun keskiarvo oli 53 prosenttia. Kristillisdemokraattien kannattajista 63 prosenttia pitää uskonnollisuutta henkilökohtaisena kokemuksena pyhänä.

Tutkimuksen keskeinen löytö on, että jokaiselle suomalaiselle jokin asia on pyhä. Keskimäärin ihmisellä on kuusi itselleen tärkeää pyhää arvoa.