Tutkimus: Eurooppalaiset nuoret motivoituneita oppimaan lisää uskonnoista ja maailmankatsomuksista

 

Kansainvälinen uskonto- ja arvokasvatuksen ISREV-konferenssi alkoi tänään Turussa. Useissa Euroopan Neuvoston uskonnonopetukseen liittyvissä kehittämisprojekteissa työskennellyt professori Robert Jackson Warwickin yliopistosta kertoi, että tutkimustulosten mukaan eurooppalaiset nuoret ovat uskonnollisesta taustasta riippumatta erittäin halukkaita oppimaan lisää uskonnosta ja toisten maailmankatsomuksista.

 

– Nuorten ajattelussa eri maiden välillä on luonnollisesti eroja, mutta yhteistä on aito halu oppia tuntemaan toisten maailmankatsomuksia, Jackson kertoi kahdeksan eri maan nuorten asenteita selvittäneen tutkimuksen tuloksista.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

– Nuoret arvostavat tutkimuksen mukaan hyvin paljon sitä, että koulussa on tilaa keskustelulle uskonnosta ja uskonnoista ohjatusti turvallisessa ilmapiirissä. Vapaa-ajallahan se ei välttämättä ole ensimmäinen puheenaihe, mutta uskontoihin liittyvät kysymykset koskettavat heitä kuitenkin kaikkialla, sanoi professori Wolfram Weisse Hampurin yliopistosta.

Sekä Weissen että Jacksonin mukaan uskonnonopetus tulee järjestää kussakin maassa sen omat lähtökohdat huomioon ottaen. Euroopan Neuvosto ei etsi yhtenäistä mallia, vaan olennaista on luoda kussakin maassa oppilaalle turvallinen tila käsitellä uskonnollisia kysymyksiä.

– Selvää on, että koska uskonnon merkitys kasvaa monikulttuuristuvassa maailmassa, jokaisen nuoren tulee tutustua toisiin uskontoihin omasta uskonnollisesta taustasta riippumatta. Uskonto ei ole vain kulttuuria, mutta mitään kulttuuria ei voi ymmärtää ilman uskontojen tuntemusta, Robert Jackson sanoi.

Uskontoa ei voi sulauttaa muihin oppiaineisiin

– On vaarallinen trendi vähentää niitä aineita opetussuunnitelmasta, joita monikulttuurisessa maailmassa aivan erityisesti tarvitaan. Se, että uskonto olisi mahdollista integroida muihin oppiaineisiin, on toiveunta. Silloin kukaan ei ottaisi vastuuta sisällöistä. Uskontoa ei voida myöskään kaventaa ainoastaan filosofian oppiaineeksi, sillä uskonto on nähtävä kokonaisuutena, sanoi uskonnon didaktiikan tutkija, professori Hannele Niemi Helsingin yliopistosta.

Keskustelussa uskonnonopetuksen järjestämisestä nyky-yhteiskuntaa palvelevaksi on Niemen mukaan vaara jumiutua ennakkoluuloihin ja menneisyyden asetelmiin.

– Olemmeko keskustelleet riittävästi siitä, mitä kaikille yhteinen uskonto-oppiaine voisi pitää sisällään? Liikkuu paljon ennakkoluuloja siitä, mitä se voisi olla tai mitä se ei voisi olla. Näissä kysymyksissä olemme osittain myös menneisyyden keskustelujen vankeja. Suomalainen elämänmeno on muuttunut. Uskonnonopetuksen sisällöstä ja metodeista keskusteltaessa tarvittaisiin mukaan myös täkäläisten pienuskontojen edustajien näkökulmia, Niemi sanoi.

 

Kansainvälinen uskonto- ja arvokasvatuksen ISREV-konferenssi järjestetään Turun kristillisellä opistolla 29.7.-3.8.2012.