Elämäntaito: Tuore tutkimus paljastaa: Pojat aiempaa uskonnollisempia, tytöt voivat huonosti ja etääntyvät uskonnosta Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Tuore tutkimus: Pitkä elinikä vähentää uskonnon kiinnostavuutta

 

Pidentynyt elinajan odote vähentää uskonnon merkitystä väittää uusi brittiläinen tutkimus. Köyhissä maissa, joissa eliniän odote on lyhyempi ollaan kiinnostuneempia kuolemanjälkeisestä elämästä iästä riippumatta. Tämän uskotaan selittävän uskonnon suosiota köyhemmissä maissa.

– Tästä syystä länsimaissa pitäisi korostaa uskonnon sosio-ekonomisia ja hengellisiä hyötyjä, jotka ovat koettavissa jo tässä elämässä, tutkija Elissaios Papyrakis, kommentoi St Anglian yliopistosta.

Tutkijat suosittelevat Euroopan kirkkoja keskittymään kuoleman jälkeisen elämän sijaan esimerkiksi sosiaalisen pääoman ja hengellisen kokemuksellisuuden tarjoamiseen, osallistumista yhteisön rakentamiseen ja sosiaaliseen tukeen.

Sansa Neliöb. 14.11.-13.12. MJa

– Tällaisten hyötynäkökulmien esillä pitäminen voisi tasapainottaa sitä negatiivista odotetta, joka uskonnon säilymisellä on länsimaissa.

Englannin kirkosta on kritisoitu uskonnon mainostamista hyötynäkökohdilla.

– Ihmiset tulevat kirkkoon, koska he uskovat johonkin ja haluavat liittyä ihmisiin, jotka uskovat samalla tavalla. Elinajan piteneminen ei mielestäni myöskään selitä uskonnon kiinnostavuuden hiipumista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on korkeimmat kirkossakäynti luvut maailmassa, kirkon päämies kommentoi.

Tutkimuksen tekivät yhteistyössä brittiläiset East Anglian ja St Andrewsin yliopistot.

 

 

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie