Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Tuomiokapituli: Arkkipiispa ei ylittänyt toimivaltaansa avioliittoasiassa

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen. Kuva Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin mukaan arkkipiispa Kari Mäkinen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä toiminut virkaansa sopimattomalla tavalla avioliittolakia koskevissa kannanotoissaan. Tuomiokapituli katsoo kuitenkin, että arkkipiispan facebook-päivityksissä olisi ollut perusteltua tuoda vahvemmin esille Suomen ev.lut. kirkon voimassa oleva avioliittokäsitys miehen ja naisen liittona ja näin välttää kanteluissa esille nostetut yksipuoliset painotukset.

Kolme yksityishenkilöä kanteli tuomiokapitulille arkkipiispa Kari Mäkisen avioliittolakia koskevista kannanotoista. Tuomiokapituli päätti, että kantelut eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Eduskunta sääti marraskuussa 2014 lain, jonka mukaan samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton.
Eduskunnan päätöksen jälkeen arkkipiispa kiitti Facebokissa lainmuutosta toivoneen kansalaisaloitteen tekijöitä ja kertoi iloitsevansa sateenkariväen ja heidän läheistensä puolesta ja heidän kanssaan.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

Arkkipiispa Kari Mäkinen myös muistutti monien olevan päätöksen jälkeen pettyneitä ja tuntevan huolta. Hän painotti, että heidän kokemustaan tulee kunnioittaa ja heidän pelkonsa kuulla myös jatkossa sekä kirkossa että yhteiskunnassa ja sanoi rukoilevansa kirkollemme ja yhteiskunnallemme yhteyttä ja sovintoa.

Arkkipiispa Kari Mäkinen on puheenvuoroissaan todennut, ettei eduskunnan päätös koske kirkon avioliittokäsitystä ja että eduskunnan päätös vaikuttaa kuitenkin kirkkoon niin, että kirkon on oman itseymmärryksensä ja omien perusteidensa pohjalta tarpeen rauhassa paneutua avioliittoteologiaan.
Kanteluissa on pyydetty arvioimaan arkkipiispa Kari Mäkisen edellytyksiä jatkaa tehtävässään.

Tuomiokapitulin istunto käytiin tuomiorovasti Heimo Rinteen johdolla. Esittelijänä asiassa toimi pappisasessori Pertti Ruotsalo. Piispa Kaarlo Kalliala ei osallistunut asian käsittelyyn.

Ensi viikolla Turussa kokoontuvaan kirkolliskokouksen tuodaan edustaja-aloite koskien uutta avioliittolakia.

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie