Tuomio on paha sana?

 

Kutsutaanko suomalaisia tuomiokirkkoja tulevaisuudessa katedraaleiksi? Kuopion tuomiokirkon vihkimisen muistojuhlaa vietettiin vuonna 2016, jolloin siellä esitettiin mm. Kivi kiveltä -näytelmä. Kuva: Sami Tirkkonen Photography, Kirkon kuvapankki

Kirkkohallituksen kyselyssä yli 30 prosenttia vastaajista halusi tuomiokapituli-, tuomiorovasti-, tuomiokirkko- ja tuomiokirkkoseurakunta-sanoille korvikkeen, jossa ei ole mukana tuomiota.

Kirkolliskokous saa tulevaisuudessa käsittelyynsä virka- ja hallintoterminologian uudistamisen, jolle pohjaa antavat tänä vuonna tehdyn kyselyn tulokset.

Kirkkohallitus tiedusteli kesä-syyskuussa seurakunnilta, seurakuntayhtymiltä ja tuomiokapituleilta näkemyksiä kirkon tulevaisuuteen liittyvistä uudistuksista.

Perheniemi neliöb. elokuu MJa

Vastaajia pyydettiin valitsemaan annetulta listalta sellaiset termit, jotka vaatisivat heidän mielestään uudistamista.

Yleisimmin tahdottiin muuttaa tuomiokapituli-nimikettä. Siihen ilmoitti tyytymättömyytensä 41 prosenttia vastaajista. Korvaavaksi termiksi vastaajat ehdottivat mm. piispan toimistoa ja kapitulia.

Tuomiorovasti-sanan halusi vaihtoon 33 prosenttia vastaajista. Tilalle sopisivat esimerkiksi hiippakuntarovasti tai johtava rovasti.

Yhtä moni, vastaajista kolmannes, tahtoi muuttaa tuomiokirkko-sanan. Sen sijaan voisi käyttää vaikkapa katedraalia tai piispan kirkkoa.

Neljänneksi eniten uudistustoiveita kohdistui tuomiokirkkoseurakunta-nimikkeeseen. Sille vastaajat ehdottivat vastineeksi mm. katedraaliseurakuntaa tai keskusseurakuntaa.

Moni vastaajista tiedosti muutostarpeet, mutta ei keksinyt uusia termejä vanhojen tilalle. Toisaalta 49 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi, että kaikki nykyisen virka- ja hallintoterminologian nimikkeet ovat edelleen hyviä ja käyttökelpoisia.

Kyselyyn vastasi seurakunnissa kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto, seurakuntayhtymissä yhteinen kirkkoneuvosto ja hiippakunnissa hiippakuntavaltuusto tai tuomiokapituli. Kyselyn vastausprosentti oli 64.

Vaikka kirkko vielä harkitsee virka- ja hallintoterminologiansa uudistamista, media on jo ottanut uusia nimikkeitä käyttöönsä.

Esimerkiksi Aamulehti käytti tiistain 26.9. uutisessaan kirkkoherra-tittelin rinnalla seurakunnan johtaja -nimikettä kertoessaan Kangasalan seurakunnan juhlavuodesta. Uutisen ohessa oli teksti: Aamulehti on päättänyt välttää sukupuolittuneita, -miespäätteisiä sanoja ammateista ja tehtävistä. Siksi teksteissämme voi esiintyä totutusta poikkeavia ilmaisuja.

Projektipäällikkö Terhi Kaira Kirkkohallituksen hallinto-osastolta kertoo, että kirkolliskokous saa ensi marraskuussa käsiteltäväkseen esityksen eri uudistusten jaksotuksesta.

– Virka- ja hallintoterminologian muokkaamisessa seurakuntakentän ääntä halutaan kuunnella tarkasti. Jos näkemykset terminologian säilyttämisestä ja uudistamisesta menevät tasan, on asiaa valmisteltava ja tutkittava lisää erityisen huolellisesti.

Miksi juuri tuomio-alkuisia sanoja toivottiin muutettaviksi?

– Kyselyn aineistosta on luettavissa, että monet pitivät tuomio-alkuisia sanoja luotaantyöntävinä ja pelottavinakin. Kantava ajatus oli, ettei tulevaisuuden kirkon pitäisi profiloitua tuomiosta vaan paremminkin armon julistamisesta käsin.

 

 

 

Aiheet