”Tuo on vain sinun tulkintasi” ja neljä muuta väitettä raamatuntulkinnasta

 
Vaaleanpunaisella taustalla puhekuplia.

Raamattuun Jumalan sanana luottavia kristittyjä haastetaan. Miten haasteeseen voi vastata?

”Raamattua voi tulkita monella tavalla” on esimerkki monelle tutuista väitteistä, joilla perinteistä raamatuntulkintaa kyseenalaistetaan.

1) ”Tuo on vain sinun tulkintasi – Raamattua voi tulkita monella tavalla.”

Väitteen esittäjällä on usein tausta-ajatuksena oletus kaiken suhteellisuudesta. Mitään oikeaa tulkintaa ei ole olemassa, vaan kaikki riippuu tulkitsijan omista lähtökohdista ja ennakkoluuloista. Tämä johtaa tulkinnalliseen relativismiin, jossa oikeastaan millään tekstillä ei ole mitään merkitystä. Käytännön elämässä tämä on mahdoton ajatus.

On totta, että Raamattua voi tulkita monella tavalla, ja monesti meillä on erilaisia tulkintoja samoista raamatunkohdista. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki tulkinnat olisivat yhtä hyviä tai samanarvoisia.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Meidän on lähdettävä liikkeelle siitä, että jokaisella tekstin kirjoittajalla on viesti, jonka hän haluaa tekstin kautta välittää kuulijoilleen. Näin on myös Raamatun kirjoittajilla. Hyvän raamatuntulkinnan tehtävä on löytää kirjoittajien alkuperäinen viesti ja ymmärtää, mitä he ovat halunneet sanoa. Hyvä raamatuntulkinta ymmärtää kirjoittajien alkuperäisen viestin mahdollisimman totuudenmukaisesti.

Jos saan perheenjäseneltä tekstiviestin, jossa pyydetään tuomaan kaupasta maitoa, on huonoa tulkintaa tuoda kaupasta maidon sijaan piimää. Toki tulkitsija voi puolustautua ja väittää, että tekstiviestiä voi tulkita monella tavalla. Siitä huolimatta viestin kirjoittajalla on ollut tietty tarkoitus, jota hän viestillään yrittää kommunikoida. Tämä tarkoitus pitää viestin vastaanottajan pyrkiä löytämään tekstistä.

Samalla tavoin meidänkin tulee yrittää löytää Raamatusta sen kirjoittajien alkuperäinen tarkoitus. Jos emme ymmärrä, mitä Raamatun tekstin kirjoittaja on halunnut sanoa omalle kuulijakunnalleen, emme ymmärrä, mitä teksti sanoo meille.

***

Neljä muuta väitettä ovat:

”Läpi kirkon historian kristityt ovat olleet erimielisiä raamatuntulkinnoista.”

”Raamatussa on hyviä hengellisiä periaatteita, mutta sitä ei tule tulkita kirjaimellisesti.”

”Jos uskot Raamattuun, miksi syöt sianlihaa tai et vaadi kivitystuomioita aviorikoksista?”

”Monet asiat Raamatussa kuuluivat vain sen aikaiseen kulttuuriin eivätkä enää koske kristittyjä.”

Lue vastaukset niihin Uuden Tien verkkolehdessä.

 
artikkelibanneri Uusi Tie