Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Tikkurilan uudistuva kirkkokortteli hakee muotoaan

 

Tikkurilan nykyinen kirkko on käyttökiellossa.

Tikkurilan nykyinen, käyttökiellossa oleva kirkko puretaan ja tilalle rakennetaan uusi kirkko. Korttelin seurakuntien palveluita aletaan nyt alusta alkaen suunnitella niin, että ne vastaisivat entistä enemmän vantaalaisten tarpeisiin ja kohderyhmän odotuksiin.

Alueelta on tarkoitus purkaa myös nykyinen seurakuntien talo. Tikkurilan ja Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan lisäksi uudet tilat tarvitaan myös seurakuntien yhteiselle seurakuntatyölle, perheneuvonnalle, diakoniatyölle, hautauspalveluille, keskusrekisterille sekä hallinnolle ja viestinnälle.

Lämpöä ja rauhaa

Uutta kirkkoa suunnitellessa visiona on ollut mahdollisimman hyvät mahdollisuudet toimia ja olla. Kirkkosalin on tarkoitus viestiä rauhaa, pyhyyttä ja lämpöä. Kokoontumistiloja pitäisi olla myös pienryhmille sekä yhteistyökumppaneille.

Dei, suomigospel, neliöb. 11.-17.6.

Lapsityön näkökulmasta kirkossa voisi toimia avoin kahvila ja lapsille voisi virikkeenä olla esimerkiksi kiipeilyseinä. Myös lastenhoitomahdollisuutta on mietitty. Toisaalta diakoniatyö odottaa uudelta kirkolta mahdollisuutta asiakkaiden häiriöttömään kohtaamiseen.
5. Toukokuuta käynnistettiin seurakuntien talon tilalle tuleviin uusiin tiloihin haettavien ideoiden palvelumuotojen kilpailutus.
Itse palvelumuotoilun alustava aikataulu on elokuusta 2015 tammikuuhun 2016 ja työtä käytetään hyväksi alueen seurakunnallisten palvelujen suunnittelussa.

Lähde: Valomerkki.fi
Kuva: Wikimedia Commons