Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Tekstiviesti varainhankinnan välineenä omaksutaan hitaasti

 

Kun käteinen lompakoissa vähenee

Osa uusia keräysmenetelmiä käyttävistä yhteisöistä pitää tekstareita käytännöllisinä, osa pitää helppouden hintaa liian kovana.

Muutamat seurakunnat ja kristillisen järjestöt ovat viime vuosina käyttäneet tekstiviestilahjoitusta lahjoitusten ja kolehtien antamisen välineenä.
Esimerkiksi Suur-Helsingin seurakunta on käyttänyt tekstiviestipalvelua lahjoitusten keräämiseen vuodesta 2010.
– Olemme olleet palveluun tyytyväisiä ja lahjoittajat ovat kokeneet tämän helppona tapana antaa varoja toimintaamme, Rauno Kokkola sanoo.
Tekstiviestien etu verrattuna esimerkiksi puhelinlahjoittamiseen on kätevyys: lahjoittajan ei tarvitse nostaa luuria korvalleen. Lahjoittaminen käy hiljakseen esimerkiksi penkissä näppäillen. Palvelut sopivat etenkin nuorille, joilla ei ole useinkaan käteistä rahaa mukanaan.

”Hinnat liian korkeita”

Kristillisten yhdistysten kannattajien käyttöön tekstiviesti näyttää vasta tekevän tuloaan.
– Varainhankinnassamme tekstiviesteillä on minimaalinen osuus, eikä tälle varainhankintatyökalulle ole edes asetettu mitään varsinaista tavoitetta, toimitusjohtaja Pekka Haapasaari Patmos Lähetyssäätiöstä kertoo.
– Palveluntarjoajien joukossa on mielestämme toistaiseksi ollut liian vähän kilpailua, joka on osaltaan pitänyt hintoja korkealla ja lisäksi operaattorit ovat pitäneet hyvin puoliaan kakun jaossa. Keräyskulujen oikea kokonaisprosentti olisi mielestämme 15 prosentin tienoilla, Haapasaari sanoo.
Iso Kirja ry ei ole käyttänyt lainkaan tekstiviestilahjoitusta, vaikka mahdollisuutta tutkittiin muutama vuosi sitten.
– Verrattuna puhelinlahjoittamiseen kulut ovat olleet liian suuret, hallintojohtaja Timo Rauhalammi sanoo.
Ison Kirjan käyttämä palveluntarjoaja tarjoaa puhelinlahjoitukset yhdeksän prosentin provisiolla, eli jokaisesta lahjoituseurosta yhdeksän senttiä menee operaattorille.
– Tällainen provisio voisi olla sopiva myös tekstiviesteille. Kyllä lahjoitusvaroista täytyy mennä mahdollisimman paljon lahjoituskohteelle, Rauhalammi linjaa.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Helppous vakuuttaa

Palveluntarjoajien näkökulmasta tekstiviestin valtti on kätevyys. Movila Oy:n nettipalvelussa keräyksen kulkua voi seurata reaaliajassa.
– Lahjoittajat pitävät saamamme palautteen perusteella palvelua helppona tapana antaa. Jotkut ovat ihmetelleet miksi voi lahjoittaa vain tietyn summan. On myös ihmisiä, jotka ihmettelevät miksi palvelu ei toimi, mutta heillä on ollut palvelunesto kännykässään, toimitusjohtaja Markus Kalliola kuvailee.
– Parhaiten ovat menestyneet kohdennetut kampanjat, jossa jonkun kuukauden aikana kaikki tekstiviestilahjoituksin kerätty raha on annettu tiettyyn tarkoitukseen.
Oman kynnyksensä tekstiviestilahjoitusten vastaanottamisen yhteydessä muodostuu lupakäytännöstä. Kuka tahansa missä tahansa mitä tarkoitusta varten vain ei voi keräystä käynnistää.
Poliisihallitus on tiukentanut viime vuosina keräyslupiin liittyvän lain tulkintaa. Se ei enää salli keräyksiä yhdistysten kiinteisiin toimintoihin kuten henkilöstön palkkaukseen, vaan keräyksen on selkeästi kohdistuttava yleishyödylliseen kohteeseen.
Jopa 95 prosenttiin lupahakemuksista pyydetään lisäselvityksiä.