”Tämä tulee yhteisöille kalliiksi” – Ranskassa vuoden päästä voimaan uusi uskontolaki – rahavirtoja valvotaan, ”uskontopoliisin” virkoja perustetaan

 
Katunäkymä ranskalaisen helluntaiseurakunnan edustalta.

Uusi uskontolaki koskee kaikkia kirkkokuntia ja uskonnollisia ryhmiä. Kuva Oullinsin helluntaiseurakunnan edustalta. (Eero Ketola)

Ranska haluaa pysyä kartalla ulkomaisen rahan liikkeistä uskonnollisille yhteisöille.

Kristityt lakimiehet ovat viime aikoina tavanneet seurakuntien johtohenkilöitä Ranskan Evankelisen Allianssin teematilaisuuksissa eri puolilla maata. Kohtaamissa on kuultu, mitä kesäkuussa 2023 voimaan tuleva uusi uskontolaki merkitsee käytännössä. 

Laki tuo lisää työtä erityisesti seurakuntien taloudenhoitajille. 

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

– Raportointi lisääntyy huomattavasti. Kerran vuodessa on ilmoitettava viranomaisille seurakunnan tuloista ja menoista. Ulkomailta tuleva rahoitus on ilmoitettava erikseen, kertoo Ranskassa helluntaiseurakuntien lähetystyöntekijänä toimiva Mikko Haakana. 

– Ulkomaisen rahan liikkumisesta tiedottaminen on keskiössä, mutta lähellä sitä on myös uusi virkamies, eräänlainen uskontopoliisi, jonka virkoja perustetaan. 

 

Kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on vuosi aikaa valmistautua lakiin. Jatkossa seurakunnan jäsenten nimet on ilmoitettava vuosittain viranomaisille. Aiemmin raportoitiin seurakunnan hallinnossa toimivat. Nyt ilmoitus on annettava myös vanhimmiston ja hallitusten jäsenten kansallisuudesta. 

Erityisen tarkasti seurataan ulkomailta saatuja varoja. 

– Mikäli ulkomailta tullut rahamäärä ylittää 50 000 euroa vuodessa tai jos seurakunnan tai uskonnollisen yhteisön kokonaisbudjetti ylittää 150 000 euron rajan vuodessa, pitää palkata erityinen sertifioitu tilintarkastaja. Tämä tulee kalliiksi seurakunnalle. 

 

Jatkossa uskontoasioihin liittyvistä rike-epäilyistä voidaan ilmoittaa lääninhallituksen alaiselle aluepoliisille.
– Uskonnollinen polisi alkaa valvoa lain noudattamista. Mikäli joku on sitä mieltä, että on tapahtunut esimerkiksi vihapuhe, tästä voidaan ilmoittaa viranomaiselle. Mikäli on tapahtunut vakavaa lain rikkomista, voidaan koko seurakunnan tai uskonnollisen yhteisön työ lopettaa, Haakana kertoo. 

Ranskassa seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt toimivat kahden rekisteröinnin alaisuudessa. 

– Uskonnollinen yhdistys vastaa jumalanpalveluksista. Kulttuuriyhdistyksen vastuulle kuuluvat muun muassa lasten retket ja kesäleirit. Kahden yhdistyksen sääntö säilyy entisellään myös tulevaisuudessa. 

Ranskassa seitsemän henkilöä voi perustaa uskonnollisen yhdistyksen. Maan Assemblies of God -helluntailiikkeeseen kuuluu noin 40 000 jäsentä. Viime vuosina on kastettu 3 000–4 000 uskoon tullutta. 

– Työ jatkuu menestyksellisesti lakia noudattaen, Mikko Haakana toteaa.