Taloustutkimuksen kysely: Enemmistö suomalaisista suhtautuu kielteisesti translain radikaaliin uudistamiseen

 

Nykyisin sukupuolenvaihto edellyttää lääketieteellisiä ja psykiatrisia tutkimuksia. Kyselytutkimuksissa kysyttiin: Tulisiko lakia muuttaa siten, että sukupuolenvaihto tulisi pelkästään oman ilmoituksen perusteella tapahtuvaksi ilman lääketieteellisiä ja psykiatrisia tutkimuksia?

Uudistuksen myötä sukupuolesta tulisi ilmoitusasia ja juridisen sukupuolen muuttaminen olisi mahdollista myös alaikäisille.

Suurin osa suomalaisista suhtautuu kielteisesti translain radikaaliin uudistamiseen, selviää Taloustutkimuksen tekemästä, Aito avioliitto ry:n tilaamasta tutkimuksesta. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna syyskuussa 2020, ja vastaajina oli lähes tuhat 18–79 -vuotiasta suomalaista.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän valmistelema translain uudistus on kirjattu hallitusohjelmaan. Yksi esitetyistä uudistusvaihtoehdoista on henkilön mahdollisuus muuttaa juridinen sukupuolensa ilman lääketieteellisiä prosesseja ja hedelmättömyyden vaatimusta. Omaan ilmoitukseen perustuva juridisen sukupuolen vaihtaminen olisi mahdollinen myös alaikäisille.

SRO-PK, neliöb. 18.7.-14.8. MJa

Nykyisen translain mukaan sukupuolen vaihtaminen vaatii täysi-ikäisyyttä, lisääntymiskyvyttömyyttä, lääketieteellisiä tutkimuksia ja osoitusta vastakkaisen sukupuoliroolin omaksumisesta.

Puoluekannalla on vaikutusta vastauksiin

Tutkimukseen osallistuneista 66% ei muuttaisi nykyistä translakia siihen suuntaan, ettei sukupuolen vaihtaminen enää edellyttäisi lääketieteellisiä ja psykiatrisia tutkimuksia.

Alaikäisten sukupuolenvaihtoon suhtauduttiin tutkimuksen mukaan kielteisemmin. Kysymykseen ”tulisiko sukupuolenvaihto ja siihen liittyvät hormonihoidot ja leikkaukset sallia myös alaikäisille” 78 prosenttia vastasi kieltävästi. Kysymykseen vastasi myöntävästi miesvastaajista alle kymmenen prosenttia ja naisvastaajista alle 20 prosenttia. Loput eivät ottaneet kantaa.

Vastaajien asuinpaikalla tai iällä ei tutkimuksen mukaan ollut juurikaan merkitystä vastauksiin. Puoluekanta sen sijaan näytti vaikuttavan. Sallivimmin muutokseen suhtautuivat Vasemmistoliittoa ja Vihreitä äänestävät ja kielteisimmin Perussuomalaisia ja Keskustaa äänestävät vastaajat.

Trasekin 2019 teettämä tutkimus antoi toisenlaisia tuloksia

Keväällä 2019 sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava Trasek ry teetti myös tutkimuksen, jossa kartoitettiin suomalaisten asenteita translain uudistamiseen. Otanta oli kooltaan lähes sama kuin Aito avioliitto ry:n teettämässä tutkimuksessa, mutta tulokset olivat huomattavan erilaisia. Trasek ry:n teettämän tutkimuksen mukaan vain viidennes suomalaisista vastusti translain uudistamista ja 42 prosenttia kannatti sitä.

Merkittävät erot tutkimusten tuloksissa voivat johtua esimerkiksi erilaisista kysymyksenasetteluista sekä siitä, mitä translain uudistamisella kummassakin tutkimuksessa tarkoitetaan.

 

Aiheet