Taiwanissa 15 vuotta lähetystyötä tehneet Heiskaset: ”Motivaation takaa neljä r-kirjainta!”

 

Jouni ja Tuija-Riitta Heiskanen juonsivat lokakuun lopulla Ilta kahdelle -tilaisuuden Lielahden kirkossa. Kuva: Erja Taura-Jokinen

Tamperelaiset Tuija-Riitta ja Jouni Heiskanen tunsivat, kuinka suomalaisten lähettäjien rukoukset ja toiminta vaikuttivat heidän arkeensa Taiwanin vuosina.

Lähetystyöntekijöiden ja heidän lähettäjiensä suhde on erikoinen ja ainutlaatuinen, eikä kumpiakaan olisi ilman toista.

Tämä tuli ilmi Ylöjärven seurakunnan lähetyspiirissä, jossa Heiskaset vierailivat puhumassa lokakuun puolivälissä.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Pastoripari tiivisti lähetystyön lähtökohdat neljään ärrään: rakkauteen, Raamattuun, rukoukseen ja resursseihin.

Lähetystyön perusta on Jumalan rakkaudessa – siinä, että hän on ensin rakastanut meitä. Eikä vain meitä vaan aivan kaikkia kansoja ja ihmisiä, toteaa Tuija-Riitta Heiskanen.

Sama viesti rakkaudesta on myös Paavalin kirjeessä korinttilaisille: Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.

Kristitty saa jo kasteessa sydämeensä kutsun tehdä jollakin tavalla lähetystyötä, sillä Jeesus kehottaa menemään ja tekemään kaikki kansat opetuslapsikseen.

Heiskaset pitävät lähettäjien rukousta ensiarvoisen tärkeänä.

Muistamme Taiwanin vuosilta monia arjen vaikeuksia ja haasteita, jotka vain alkoivat aueta silloin, kun tiesimme lähettämiemme kirjeiden ennättäneen postissa perille Suomeen! Kirje oli hyvä muistutus rukoilla, vaikka kyllä monet koko ajan muutoinkin niin tekivät.

Vaikka lähetystyö tarvitsee rahaa, ei pastoripari kuitenkaan pidä sitä resursseista olennaisimpana.

Tärkeimpiä ovat ihmiset, jotka omalla, mieluisalla tavallaan osallistuvat lähetystyöhön. Jotkut puhuvat lähetystyön puolesta palavasti, jotkut pitävät lähetyspiiriä. Jotkut ompelevat, neulovat ja askartelevat lähetyspuotiin myytävää. Ja jotkut pitävät kätevimpänä rahan lahjoittamista tai keskittyvät rukoukseen.

Kaikki on yhtä arvokasta.

Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.(2. Kor. 9: 7)

Heiskaset työskentelevät nykyisin pappeina Tampereella Harjun seurakunnassa.

Taiwanin vuodet päättyivät 2013.

Nykyisin siellä työskentelevät Suomen Lähetysseuran palveluksessa Hanna ja Sean Pienaar, joihin Jouni Heiskanen oli viimeksi yhteydessä lokakuun puolivälissä.

Taiwanin 24-miljoonainen kansa on toistaiseksi selvinnyt loistavasti koronapandemiasta, mutta Lähetysseuran työntekijät ovat vaikean tilanteen vuoksi lomautettuina. Heidän puolestaan me voimme rukoilla.