Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Täällä kirkkoon liittyminen voitti kirkosta eroamisen

 

Kuva: Kolarin kirkko. Wikimedia Commons, BishkekRocks

Yhdessätoista muuttotappioalueella sijaitsevassa seurakunnassa löytyi viime vuonna enemmän kirkkoon liittyneitä kuin eronneita.

Kirkon tutkimuskeskuksen viime vuoden tilastoista selviää, että kirkon jäsenmäärän iso trendi on laskeva. Viime vuonna kirkon jäsenmäärä laski hieman alle neljän miljoonan (3 999 414).

Tästä huolimatta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 412 seurakunnasta 59:ssä väestö kasvoi vuonna 2015. Positiivisen tuloksen selitys löytyy kuitenkin rakennemuutoksesta: nämä seurakunnat sijaitsevat muuttovoittoalueilla. Seurakuntien jäsenmäärä lisääntyi kuntaan muuttaneiden vuoksi, eli kyse on siirtyneistä kirkon jäsenistä. Myös kunnan ikärakenne vaikutti merkittävästi.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

– Nettomuutos on positiivinen, kun väestö lisääntyy ja ikärakenteessa on enemmän syntyneitä kuin kuolleita. Silloin lapsiakin kastetaan enemmän, kirkon tutkimuskeskuksen tutkijana toimiva Veli-Matti Salminen selvittää.

Kirkon tutkimuskeskuksen jäsenyyttä käsittelevässä esityksessä todetaan, että ”suhteellinen väestönkasvu oli suurinta kasvukeskusten lähellä sijaitsevissa seurakunnissa, joiden jäsenluku oli yli 10 000”.

Sinnittelevät pienet seurakunnat

Sen sijaan ”väestö väheni erityisesti pienissä, alle 5000 jäsenen seurakunnissa, joissa muuttoliike suuntautuu poispäin, ikääntyneiden osuus on suuri ja syntyvyys vähäistä”, esitys jatkaa.

Pienten, muuttotappioalueilla sijaitsevien seurakuntien joukosta löytyy yksitoista seurakuntaa, joissa kirkkoon liittyneitä oli enemmän kuin kirkosta eronneita. Kyseessä on aikuiset jäsenet, eli mukana eivät ole lapsena kastetut tai kuolleet. Näistä seurakunnista peräti neljä on ruotsinkielisiä ja niistä kolme sijaitsee Ahvenanmaalla.

– Nämä ovat hajanainen porukka. Kaikki ovat maaseutumaisia seurakuntia, joissa jäsenmäärän muutos on muutaman jäsenen luokkaa. On sattumasta kiinni kummalla puolella ollaan. Esimerkiksi Ristijärvellä liittyi kolme ja erosi kaksi henkilöä. Luvut olisivat voineet olla myös toisinpäin, Salminen huomauttaa.

Tässä seurakunnat, joissa liittyneitä oli enemmän kuin eronneita vuonna 2015:

11 seurakuntaa

 
Kylvaja artikkelibanneri