Suomenkielisten hiippakuntien kolehtikohteet hyväksytty – Suomen Lähetysseura ja Kirkon Ulkomaanapu saivat kumpikin viisi kolehtipyhää

 

Kolehtinkanto Helsingin tuomiokirkossa. Kuvaaja: Marjo Kiljunen

Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi 22.9.2022 Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan, Helsingin ja Espoon hiippakuntien vuoden 2023 päiväjumalanpalvelusten kolehtikohteet.

Suomenkielisten hiippakuntien tuomiokapituleille myönnettiin oikeus määrätä kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.

Suurin kolehtikohderyhmä on aiempaan tapaan lähetystyö ja kansainvälinen diakonia. Suomen Lähetysseuralle ja Kirkon Ulkomaanavulle myönnettiin eniten kolehtikohteita, kumpikin sai viisi kolehtipyhää. Muut kirkon viralliset lähetysjärjestöt saivat kukin yhden kolehtipyhän. Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle myönnettiin kaksi kolehtipyhää. Lisäksi 8.10. ekumeenisena lähetyspyhänä seurakunnat voivat vapaasti kantaa kolehden yhdelle tai useammalle seurakunnan tukemalle lähetysjärjestölle. Katso myönnetyt kolehdit tästä.

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Porvoon hiippakunnan vuoden 2023 jumalanpalvelusten kolehtikohteet hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnossa 20.9.2022. Muiden hiippakuntien osalta asia poistettiin täysistunnon kokouksen esityslistalta, koska kokoukselta puuttui päätösvaltaisuus jääviyssäännösten vuoksi.

Kirkon viestintä