Suomen uskontojohtajat puhuvat uskonnonvapauden puolesta

 

Suomen uskontojohtajat antoivat lausunnon uskonnonvapaudesta. Lausunnossa korostetaan uskonnonvapauden merkitystä ihmisoikeuksille ja yhteiskunnan kehitykselle.

”Valtion velvollisuus on taata uskonnon- ja katsomusvapaus kansalaisille. Uskonnonvapaudella yhdessä muiden ihmisoikeuksien kanssa on ratkaiseva merkitys sekä yksilölle että yhteiskunnalle.”

Lausunnossa todetaan, että yhteiskunnan maallistuminen ei välttämättä uhkaa uskontoa.

”Se voi pikemminkin luoda mahdollisuuden uskonnoille sekä tuoda esiin ja antaa perustan ihmisten kohtaamiselle elämän avainkysymysten kanssa”, lausunnossa todetaan.

IK-opisto Neliöb. 19.2.-3.3.

Uskontojohtajat painottavat, että kehitysyhteistyössä tulee huomioida ihmisoikeuksien rinnalla myös vastaanottajamaiden uskonnonvapaustilanne. Uskonnonvapauskäsite pitää sisällään oikeuden vaihtaa uskontoa.

”Kukaan ei saa joutua painostuksen kohteeksi ennen tai jälkeen tällaisen valinnan tekemistä. Suomella on hyvät edellytykset olla edelläkävijämaa yhteiskuntaan juurtuneiden uskontojen ja kulttuurien välisessä kohtaamisessa”, allekirjoittajat korostavat.

Lausunnon allekirjoittivat arkkipiispa Kari Mäkinen, arkkipiispa Leo, piispa Teemu Sippo SCJ, puheenjohtaja Gideon Bolotowsky Juutalaisten seurakuntien keskusneuvostosta, puheenjohtaja Okan Daher Suomen Islam-seurakunnasta (tataariyhteisö), puheenjohtaja Abdi-Hakim Yasin Ararse Suomen Islamilainen Neuvostosta ja pääsihteeri Heikki Huttunen Suomen Ekumeeninen Neuvostosta

Lausunnon taustalla vaikuttavat tasavallan presidentin koolle kutsumat kolmen monoteistisen uskonnon johtajien tapaamiset sekä tammikuussa 2011 perustettu Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT -foorumi.

 

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie