Heikalle seuraaja marraskuussa – ehdokaslista hahmottuu

 

Espoon tuomiokirkko. Kuva: J-P Kärnä

Espoon hiippakunnan piispanvaali järjestetään marraskuussa 2011. Ehdokasasettelu alkaa 13.7. ja päättyy 13.9.

Seurakuntalaisen saamien tietojen mukaan joukko virkamiehiä Espoon ja Kauniaisten seurakunnista pyysi jo helmikuussa noin 30 vaikuttajaa kokoukseen.

Kokouksessa haastateltiin piispakandidaateista Seinäjoen kirkkoherra Tapio Luoma ja Espoon Leppävaaran kirkkoherra Kalervo Salo.

Ensimmäinen vaalipäivä on 4.11.2011. Ellei kukaan ehdokkaista saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen vaali 18.11.2011.

Vaalissa voivat äänestää Espoon hiippakunnan papit, lehtorit ja maallikkovalitsijat. Äänivaltaisia on yhteensä noin 690.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Maallikkovalitsijoita ovat hiippakunnasta valitut kirkolliskokouksen maallikkoedustajat, hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen sekä kirkkovaltuustojen tai seurakuntaneuvostojen valitsemat maallikkovalitsijat.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli järjestää myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana vaalipaneelitilaisuuksia.

Ehdokaslista hahmottuu

Uuden piispan virkaan vihkiminen on 12.2.2012 Espoon tuomiokirkossa. Uusi piispa aloittaa virassaan 1.2.2012, jolloin nykyinen Espoon piispa Mikko Heikka jää eläkkeelle.

Seurakuntalaisen saamien tietojen mukaan eräät virkamiehet Espoon ja Kauniaisen seurakunnista kokosivat pyysivät jo helmikuussa noin 30 mielipidevaikuttajaa Espoosta kokoukseen, jossa
haastateltavina olivat Tapio Luoma ja Kalervo Salo.

Tämän perusteella vaikuttajat päätyivät ryhmittymään Tapio Luoman taakse. Kalervo Salo on myös ilmaissut valmiutensa ehdokkaaksi, mikäli häntä siihen pyydetään.

Kannatusta on tiedusteltu myös Miikka Ruokaselle, Jari Jolkkoselle ja Sammeli Juntuselle.