Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa siirtynee Kuopiosta Helsinkiin

 

Valamon luostarin kirkko. Kuva: Sari Savela

Ortodoksisen kirkon kirkkohallitus on esittänyt, että arkkipiispan istuin siirrettäisiin Kuopiosta Helsinkiin 1.1.2018 alkaen. Asiasta päättää kirkon kirkolliskokous marraskuun lopussa 2017.

Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että arkkipiispan istuimen sijoituspaikkaa muutetaan Kuopiosta Helsinkiin 1.1.2018 alkaen. Tuolloin Helsingin hiippakunnan metropoliitta Ambrosius siirtyy eläkkeelle. Ambrosiukselle ei todennäköisesti valita seuraajaa, vaan arkkipiispa Leo siirtyy Kuopiosta Helsinkiin. Piispainkokous on antanut siirtoa puoltavan lausunnon asiassa lokakuun alussa. Varsinaisen päätöksen siirrosta tekee kirkolliskokous marraskuun lopussa.

Arkkipiispan siirryttyä Helsingin hiippakunnan johtajaksi, Karjalan hiippakunnan piispan tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta päättää piispainkokous. Kuopion hiippakunnan metropoliitta valitaan vuoden 2018 varsinaisessa kirkolliskokouksessa.

SEKL neliö1kk talvi

Keskeisenä perusteena arkkipiispan istuimen siirtoon Kuopiosta Helsinkiin on ortodoksisen väestön painopisteen siirtyminen eteläiseen Suomeen. Siirtoa puoltaa myös erilaisten vaikuttajaverkostojen keskittyminen pääkaupunkiseudulle. Siirtoa suositellut ohjausryhmä katsoo, että Helsingissä arkkipiispa pystyy parhaiten johtamaan ortodoksisen kirkon kehittymiseen vaikuttavaa edunvalvontaa.

Siirron jälkeen arkkipiispa olisi Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa.