Suomen luterilaiset ja metodistit lisäävät yhteistyötään

 

Luterilaiset ja metodistit allekirjoittavat yhteistyösopimuksen 14.12.2010. Yhteistyösopimus synnyttää osapuolten välillä saarnatuoli- ja ehtoollisyhteyden sekä sisältää toisen kirkon ordinoitujen virkojen tunnustamisen. Tämä on tullut mahdolliseksi oppikeskusteluissa saavutetun yhteisymmärryksen perusteella.

Arkkipiispa Kari Mäkisen ohella sopimuksen allekirjoittaa amerikkalaistaustaisen United Methodist Church-kirkon pohjoisen alueen tanskalainen piispa Christian Alsted. Tilaisuuteen liittyvässä ehtoollisjumalanpalveluksessa saarnaa arkkipiispa Mäkinen; piispat johtavat yhdessä ehtoollisen vieton.

Käytännössä yhteistyösopimus tarkoittaa sopijapuolten kutsumista toistensa kirkolliseen elämään. Keskinäistä yhteyttä halutaan lisätä yhteisillä jumalanpalveluksen toimittamisilla ja vastavuoroisella toisen osapuolen ehtoolliselle osallistumisella.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Sopimus edistää kirkkojen yhteyttä ydinalueella eli jumalanpalveluselämässä. Jatkotyöskentelyä edellyttäviä asioita liittyy etenkin konfirmaatioon ja kummiuteen, virkojen vaihdettavuuden käytännön periaatteisiin sekä ehtoolliskysymyksessä saavutetun yhteisymmärryksen syventämiseen.

Suomessa toimivien kirkkojen paikallista sopimusta ei voi suoraan soveltaa kansainvälisiin luterilais-metodistisiin suhteisiin, vaikka se edistää myös niitä.

Metodistikirkko on jäsenenä sekä Suomen vapaakristillisessä neuvostossa että Suomen ekumeenisessa neuvostossa. Metodistipastorit ovat myös Suomessa valtion tunnustamia, ja heillä on oikeus suorittaa kaikkia kirkollisia toimituksia.

Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkan kesällä 2009 ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen toukokuussa 2010 hyväksymä yhteistyösopimus allekirjoitetaan metodistikirkko Kristuskyrkanissa Helsingissä klo 18 alkavassa tilaisuudessa.