Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Suomen katolilaiset ovat huolissaan kristittyjen ykseydestä

 

Piispa Teemu Sippo on allekirjoittanut kannanoton

Katolinen kirkko Suomessa julkaisi 30.4. kannanoton, jossa ilmaistaan huoli kirkkojen suhteiden heikkenemisestä, mikäli piispainkokouksen linjaukset parisuhdelain seurauksista hyväksytään luterilaisessa kirkossa. Luterilaisen kirkon kirkolliskokous käsittelee piispainkokouksen selvitystä “Parisuhdelain seuraukset kirkossa” tällä viikolla.

Piispa Teemu Sipon allekirjoittamassa kannanotossa todetaan parisuhdemietinnön olevan merkittävä ekumenian eli kristittyjen ykseyden kannalta.
”Mikäli selvityksen linjaukset hyväksytään, kristittyjen yhteisymmärrys ihmisen olemukseen ja avioliittoon liittyvissä perusasioissa heikkenee. Katolinen kirkko Suomessa on tällaisesta kehityksestä syvästi huolissaan, koska sen sijaan, että teologinen yhteisymmärrys kristittyjen kesken edelleen kasvaisi, selvityksen linjausten hyväksyminen veisi juuri päinvastaiseen suuntaan ja heikentäisi ekumeenista yhteistyötä.”
Kannanotossa todetaan valtakirkon asemassa olevan evankelis-luterilaisen kirkon päätöksillä olevan niin suuri yhteiskunnallinen merkitys, että kyseessä ei ole vain luterilaisen kirkon sisäinen asia.

Kannanotto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://katolinen.net/?p=2409

Ajatushautomo Kompassi Neliöb. 13.11.-10.12. MJa