Suomalaiset arvostavat uskonnonopetusta

 

Kyselyssä selvitettiin suomalaisten suhtautumista uskonnonpetukseen. Kuva: iStockphoto.

62 prosenttia Gallup Ecclesiastica -kyselyyn vastanneista suhtautui koulun uskonnonopetukseen erittäin tai melko myönteisesti.

Kirkon tutkimuskeskus selvitti loka–marraskuussa 2015 suomalaisten suhtautumista uskonnonopetukseen. Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin heidän suhtautumistaan uskonnonopetukseen kouluissa sekä asennetta uskontoja ja katsomuksia koskevaa yhteistä opetusta kohtaan. Kyselyn mukaan kaikista suomalaisista 62 prosenttia suhtautuu koulun uskonnonopetukseen erittäin tai melko myönteisesti. 21 prosenttia suhtautuu siihen erittäin tai melko kielteisesti

Kirkkohallituksen asiantuntija Tuula Vinkon mukaan kyselyn tulos kertoo, että suomalaiset arvostavat nykyistä koulun yleissivistävää uskonnonopetusta.

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Vinkon mukaan etenkin aikuisiällä huomataan, kuinka uskonnon eri ulottuvuuksien tuntemusta tarvitaan työelämässä, kulttuurien kohtaamisessa ja maailmantilanteen ymmärtämisessä.

Kyselyssä tiedusteltiin myös, mitä mieltä vastaajat ovat väitteestä, että uskontojen ja katsomusten opetus tulisi järjestää kaikille oppilaille yhteisenä oppiaineena.

Täysin tai osittain samaa mieltä oli 64 prosenttia ja täysin tai osittain eri mieltä oli 19 prosenttia kaikista suomalaisista.

Vinkon mukaan nyt olisi tärkeää keskustella siitä, miten eri uskontojen ja katsomusten vuoropuhelua vahvistetaan kouluyhteisössä.

– Yhteinen oppiaine on yksi näkökulma, mutta uusien opetussuunnitelmien myötä aukeaa muitakin mahdollisuuksia”, hän sanoo.

Tutkimus toteutettiin osana Gallup Ecclesiastica -kyselyä, jonka toteutti Taloustutkimus Oy Internet-paneelinsa avulla. Tutkimukseen osallistui 4 194 vastaajaa.

 
artikkelibanneri Uusi Tie