Seurakuntien tuki lähetystyölle kasvoi

 

Lähetysjärjestö Sanansaattajat auttaa köyhiä siirtotyöläisiä Intiassa. Kuva: Martti Poukka

Seurakuntien ja yksityisten ihmisten tuki kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle kasvoi viime vuonna 1,1 miljoonalla eurolla. Vuoden 2009 alustavien tilastojen mukaan lähetystyön kokonaiskannatus oli 51,5 miljoonaa. Seurakunnat lahjoittavat lähetystyöhön keskimäärin 12 euroa seurakuntalaista kohden.

Vuonna 2009 evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle talousarvioon kirjamat määrärahat olivat noin 21,6 miljoonaa euroa. Kirkon lähetystyön ja Kirkon Ulkomaanavun seurakunnilta ja yksityisten lahjoituksista koostuva taloudellinen tuki on kasvanut vuodesta 2002 lähtien.

Seurakuntien vapaaehtoinen kannatus on pysynyt ennallaan noin 26,5 miljoonassa eurossa. Summa koostuu muun muassa kolehti- ja myyjäistuotoista ja seurakuntalaisten suorista lahjoituksista,

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Lähetystyöntekijöiden määrä laskussa

Viime vuoden lopussa kirkon lähetysjärjestöillä oli kaikkiaan 362 lähetystyöntekijää. Vuotta aiemmin lähetystyöntekijöitä oli 376.

Lähetystyöntekijöistä 346 työskenteli ulkomailla. Suomessa lähetystyötä teki 16 henkilöä, jotka toimivat muun muassa raamatunkäännöstyössä ja koulutustehtävissä.

Kirkon lähetysjärjestöistä eniten lähetystyöntekijöitä on Suomen Lähetysseuralla, kaikkiaan 194 henkilöä. Suomen Luterilaisella Evankeliumiyhdistyksellä on 29 ja sen ruotsinkielisellä sisarjärjestöllä (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland) 10 lähetystyöntekijää. Suomen Evankelisluterilaisella Kansanlähetyksellä on 82, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjällä 39 ja Radiolähetys Sanansaattajilla 9 lähetystyötä tekevää. Lähetysjärjestöistä Suomen Pipliaseuralla ei ole suomalaisia lähetystyöntekijöitä.

Noin 40 prosenttia kirkon lähetystyöntekijöistä tekee kirkollista ja seurakuntatyötä. Terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalityön parissa työskentelee noin 16 prosenttia työntekijöistä. Opetustehtävissä työskentelevien osuus on kasvanut, heitä on nyt noin 18 prosenttia.

Loput eli noin neljännes lähetystyöntekijöistä työskentelee raamatunkäännösten, kirjallisuuden, viestinnän, teknisen työn sekä yhteisön kehittämistyön parissa. Valtaosa lähetystyöntekijöistä työskentelee Aasian maissa sekä Afrikassa. (KT)

Lue myös:

Raportti lähetysvarojen käytöstä tällä viikolla ilmestyvässä Elämään-lehdestä: ”Lähetyseurot karttavat köyhimpiä. Vain prosentti lähetysvaroista suunnataan alueelle, jossa elää 97 prosenttia maailman vähiten evankelioiduista ihmisistä.”