Ihmisiä ja ilmiöitä: Jari Kekäle: ”Ei se varmaan Jumalalle ole mikään tiedonanto, kun kerromme, että nyt tuntuu tältä” Elämäntaito: Jouni Turtiainen on ollut päähän potkittujen uskollinen ystävä

Seurakuntavaltuutus kertoo ikääntyvän toiveet

 

Suomen Vapaakirkko on ottanut käyttöön seurakuntavaltuutusasiakirjan, joka helpottaa ikääntyvien seurakuntalaisten kuulemista. Asiakirja täytetään mieluiten jo silloin kun seurakuntalainen on työikäinen ja täysissä voimissa.

Seurakuntavaltuutus on virallinen asiakirja, jonka avulla seurakuntalainen voi ilmaista, mitä hän tahtoo seurakunnan ottavan huomioon, jos hän ei itse myöhemmin pysty heikentyneen terveyden tai muun vastaavan syyn vuoksi ilmaisemaan tahtoaan. Seurakuntavaltuutuksella voi esimerkiksi esittää toivomuksia kotikäyntien luonteesta ja määristä sekä kuljetuksista seurakunnan tilaisuuksiin.

Tiukentuneet tietosuojakäytännöt ja -määräykset saattavat vaikeuttaa seurakunnan yhteydenpitoa vanhukseen. Esimerkiksi jos vanhus siirretään ensin sairaalaan ja sitten hoitolaitokseen, yhteystiedot saattavat kadota matkalla. Seurakuntavaltuutuksella seurakuntalainen voi valtuuttaa laitoksen osastonhoitajan ilmoittamaan hänen yhteystietonsa seurakunnalle. Oikea tieto lisää ja helpottaa yhteydenpitoa puolin ja toisin.

IK-opisto neliöb. vkot.38-39. MJa

Asiakirjalla voidaan helpottaa mahdollisia suvun ja seurakunnan välisiä ristiriitoja, kun ongelmatilanteita ratkottaessa keskitytään vanhuksen kirjattuun toiveeseen ja tahtoon sekä niiden kunnioittamiseen. Asiakirjalla voi ilmaista tahtonsa myös kuolemaan liittyvistä järjestelyistä.

 
Päivä Osakeyhtiö, ilmainen artikkelibanneri 8.6.2023-