Seurakuntavaalit 2018: Yli puolet ehdokkaista kannattaa avioliittoa naisen ja miehen välisenä

 

Seurakuntavaalien 2018 teemana on minun kirkkoni.

Seurakuntavaalien vaalikone on tänään avattu äänestäjille. Vaaleissa on yli 16 000 ehdokasta. Heistä vajaa kolmannes on tähän mennessä vastannut vaalikoneen kysymyksiin.

Seurakuntavaalien ehdokkaat pitävät ilmastonmuutosta ja ympäristövaikutuksia keskeisenä kysymyksenä kirkollisessakin vaikuttamisessa. Enemmistö ehdokkaista (86 %) toivoisi kirkon toimivan edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä. Kaksi kolmasosaa ehdokkaista on myös sitä mieltä, että ilmasto- ja ympäristökysymysten tulisi olla esillä kirkon omassa sanomassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Tiedot käyvät ilmi seurakuntavaalien vaalikoneesta, joka on tänään avattu äänestäjille. Vaalikone löytyy osoitteessa https://www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone

Karas-Sana Neliöb. 22.-28.4.

42 prosenttia vastaajista ei sallisi eutanasiaa

Samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä kannattaa 44 prosenttia ehdokkaista, mikä on huomattavasti suurempi osuus kuin esimerkiksi nykyisistä luottamushenkilöistä. Kirkon tutkimuskeskuksen vuonna 2015 tekemässä kyselyssä vihkimistä kannatti 25 prosenttia luottamushenkilöistä. Ehdokkaista hieman yli puolet on sitä mieltä, että kirkon tulisi edelleen vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen.

Lähes puolet (49 %) on ainakin osittain sitä mieltä, että papeille tulisi sallia vapaus omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Vaalikoneessa kysyttiin myös ehdokkaiden kantaa eutanasian laillistamiseen. Lievä enemmistö on sitä mieltä, että kirkon ei tulisi vastustaa eutanasian laillistamista, koska joissakin tilanteissa eutanasia voi olla perusteltu ratkaisu. Kielteistä kantaa eutanasiaan puoltaa 42 prosenttia ehdokkaista.

Seurakuntavaaleissa yli 16 000 ehdokasta

Marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissa on yli 16 000 ehdokasta, mikä on lähes 20 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2014 vaaleissa. Heistä 5 000 on tähän mennessä vastannut vaalikoneen kysymyksiin. Vastausaikaa on 19.10. asti. Vaalien ennakkoäänestys on 6.–10.11., varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 18.11.2018.

Osa ehdokkaista on ehdolla seurakuntayhtymissä kahdessa vaalissa. Itsenäisissä seurakunnissa toimitetaan vain yhdet vaalit, jossa valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Seurakuntayhtymissä on kahdet vaalit, joissa valitaan luottamushenkilöt sekä yhtymien yhteiseen kirkkovaltuustoon että seurakuntaneuvostoon. Sopuvaalit järjestetään 50 seurakunnassa.

Kirkon viestintä