Seurakuntajaon muuttaminen kuntajaosta riippumattomaksi sai kannatusta

 

Kirkolliskokous antoi kirkkohallituksen tehtäväksi selvittää, miten parokiaalisuuden periaatteesta voitaisiin poiketa seurakuntayhtymissä muutettaessa seurakuntayhtymän sisällä seurakunnasta toiseen. Kirkkohallitus selvittää myös mahdollisuutta perustaa seurakuntia ja seurakuntayhtymiä kuntarajoista riippumatta.

Edustaja Stig Kankkonen esitti ponnen, jonka mukaan kirkossa voitaisiin perustaa seurakuntia ja seurakuntayhtymiä kuntarajoista riippumatta. Kankkosen ponsi hyväksyttiin.
Edustaja Erkki Kujala esitti myös selvitystä henkilöseurakunnista, jonka mukaan seurakuntalaisille olisi annettava vapaus asuinpaikasta riippumatta päättää, mihin seurakuntaan he kuuluvat. Kujalan ponsi raukesi.

Kirkkoherranvaalia ei muuteta toistaiseksi

Kirkolliskokous jätti raukemaan kirkkohallituksen esityksen kirkkoherranvaalin muuttamisesta ja antoi kirkkohallituksen tehtäväksi valmistella asia uudelleen lausuntonsa pohjalta. Tavoitteena on muun muassa selkeyttää ja lyhentää viran täyttöprosessia sekä nostaa merkittävämpään asemaan vaalissa hakijoiden monipuolisemmat johtamisominaisuudet.

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö