Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Seurakunnille jaetaan 107 miljoonaa euroa vuonna 2016

 

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin rahoituslain mukaan tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta.

Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 miljoonaa euroa vuonna 2016
Kirkolliskokous päätti, että vuonna 2016 seurakunnille jaetaan 107 miljoonaa euroa. Jako tehdään kunnan jäsenmäärän perusteella, jolloin korvaus olisi noin 19,50 euroa kutakin kunnan jäsentä kohden vuodessa.

 
artikkelibanneri Uusi Tie