Selvyyttä seksiin -kirjan toimittanut Leevi Launonen toivoo teoksen virittävän syvällistä keskustelua

 

Ristin Voitto -lehden emerituspäätoimittaja Leevi Launonen pitää symposiumin pääesitelmän. Launonen on väitellyt kasvatuksen etiikasta. Kuva: Sari Savela

Suomen vapaakirkolliset yhteisöt julkaisevat kirjan seksuaalietiikasta ja -kasvatuksesta. Teos koostuu useista asiantuntija-artikkeleista, joissa aihepiiriä lähetystään eri kanteilta raamatullista arvomaailmaa unohtamatta.

Suomen vapaakristilliset yhteisöt (Adventtikirkko, Baptistikirkko, Helluntaikirkko, Metodistikirkko, Pelastusarmeija ja Vapaakirkko) ovat tuottaneet yhteistyössä teoksen Selvyyttä seksiin – näkökulmia kristilliseen seksuaalietiikkaan ja -kasvatukseen. Kirja ilmestyy Aikamedian kustantamana maaliskuun alussa 2020.

Ajatus kirjan tarpeellisuudesta syntyi pari vuotta sitten, kun kristittyjen ammattikasvattajien taholta kantautui viestiä, että kouluihin ja seurakuntiin tarvittaisiin hyvää materiaalia seksuaalikasvatuksesta oman arvomaailman tueksi. Esimerkiksi Seta toimittaa koulumaailmaan aktiivisesti erilaisia materiaaleja. Vastaavasti kristillisestä arvomaailmasta kumpuavia oppaita ei juuri ole.

Pipliaseura neliöb. vkot 24-25. MJa

Lähtökohtana teokselle on ollut julkinen keskustelu sukupuolen moninaisuudesta ja koetusta seksuaalisesta identiteetistä. Keskustelua on leimannut usein näkökulmien yksipuolisuus sekä tutkimustiedon ja etiikan merkityksen vähättely. Väite sukupuolen moninaisuudesta on herättänyt myös hämmennystä monissa seurakunnissa ja kristityissä kasvattajissa.

Teos tarjoaa seksuaalisuutta ja kasvatusta koskevaa hyödyllistä tietoa vanhemmille, opettajille ja seurakuntien vastuunkantajille. Se on artikkelikokoelma, jossa lääketieteen, psykologian, kasvatustieteen, teologian ja juridiikan asiantuntijat tarkastelevat sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta useista eri näkökulmista. Kirjoittajat rakentavat aiheesta laajan kokonaiskuvan: artikkelit käsittelevät muun muassa biologisen sukupuolen määräytymistä, seksuaali-identiteetin kehittymistä, kiinnostusta samaan sukupuoleen, pornoa ja seksuaalista väkivaltaa, koulukasvatusta ja opetussuunnitelmaa, arvojen merkitystä, tunne- ja turvataitoja sekä lainsäädännön muutoksia ja ihmisoikeuskysymyksiä. Kirjassa tuodaan esiin myös seksuaalikäyttäytymisen teologinen viitekehys.

Perusteellinen perehtyminen paikallaan

– Kirjan tarkoitus on käynnistää syvällisempää keskustelua seksuaalisuudesta vapaakristillisten yhteisöjen keskuudessa, kirjan toimittanut Leevi Launonen sanoo.

Launonen korostaa, että kirjassa ei pyritä kertomaan yhtä totuutta rinta rottingilla, vaan nöyrästi ymmärretään, että monet seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat vaikeita.

– Vapaakristillisissä yhteisöissä on perinteisesti ilmaistu hyvin vahvoja näkemyksiä suurella varmuudella. Ilmiöt ovat moninaisia ja niitä pitäisi malttaa tutkia perusteellisesti ja kärsivällisesti. Se ei tarkoita, että tingittäisiin Raamatun arvovallasta, Launonen toteaa.

Suomen vapaakristilliset yhteisöt (SVKN) järjestävät Selvyyttä seksiin -seminaarin  Helsingissä 29.2.2020. Seminaarissa kuullaan lääketieteen tohtori Markku Virkkilän, väitöskirjatutkija Pia Rendicin ja teologian tohtori Matti Kankaanniemen alustukset sekä niihin liittyvät kommenttipuheenvuorot. Paneelikeskustelussa ja muissa puheenvuoroissa avataan myös omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi homoseksuaalisuuden kohtaamisesta.