Saamelaiset kirkossa -hanke sai rahoituksen kirkolliskokoukselta

 

Saamelaispappi Mari Valjakka saarnaa ja seurakuntalainen Hilma Mustonen lisää puuta. Saamelaiset kirkkopäivät 2022. Kuva: Matti Vuorma/Oulun hiippakunta

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous on hyväksynyt Kirkon keskusrahaston talousarvion, jossa kirkon ja saamelaisten väliseen totuus- ja sovintoprosessiin liittyvään hankkeeseen varataan 180 000 euroa vuosille 2023 ja 2024.

Hankkeelle on kaavailtu nimeä Sämmiliih kirhoost, Sä’mmla ceerkvest, Sápmelaččat girkus, Saamelaiset kirkossa.

Nyt päätetty määräraha mahdollistaa hankkeen, joka on itsenäinen ja erillinen valtion ja saamelaisten välisestä totuus- ja sovintokomissiosta, joka asetettiin 28.10.2021. Kirkon hanke jatkaa luontevana osana sitä työtä, jota Suomen evankelis-luterilainen kirkko on tehnyt vuosien varrella saamelaisten sekä saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin aseman vahvistamiseksi.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Määrärahan myötä saamelaispappi Mari Valjakka jatkaa työskentelyä hankkeessa vuosien 2023−2024 ajan projektista vastaavana työntekijänä. Lisäksi hankkeen tukena toimii erillinen ohjausryhmä.

Myös Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo tukee aktiivisesti hanketta ja jatkaa näin totuuden ja sovinnon hyväksi tehtävää työtä, jonka hänen edeltäjänsä piispa Samuel Salmi aloitti pyytäessään kirkon tekemiä vääryyksiä saamelaisilta anteeksi Inarissa vuonna 2012. Puheessaan piispa Salmi viittasi tuolloin kirkon rooliin rotuopillisissa tutkimuksissa.

Prosessissa korostuu sielunhoidollinen ote sekä näkökulma, jota kutsutaan hankkeessa ”jäkälätason” näkökulmaksi. Tällä kuvataan sitä, että hankkeessa halutaan kohdata saamelaisia yksilöinä ja yhteisönä saamelaisten kotiseutualueella ja kaupungeissa sekä tarjota turvallista alustaa käsitellä kirkkoon, uskoon ja uskontoon liittyviä kipeitäkin aiheita. Prosessi haluaa tarjota lisäksi mahdollisuuden jakaa yhdessä myös kaikkea sitä hyvää, mitä ihmiset ovat kokeneet seurakunnan toiminnan kautta.

Hanke toteutetaan piispainkokouksen kanslian ja Oulun hiippakunnan yhteistyönä. Nyt hyväksytty määräraha varattiin piispainkokouksen kanslian talousarvioon.

Piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperin mukaan hanke aloittaa uuden vaiheen saamelaisten ja kirkon suhteessa. Tavoitteena on avoin ja osallistava prosessi, jota käynnistettäessä ei vielä tiedetä, mihin tuloksiin tullaan päätymään.

Kirkon viestintä