Romanialainen kristitty perusti koulun ukrainalaispakolaisille

 
Lapsia tekemässä koulutehtäviä pulpettien ääressä.

Romanialainen kristitty Thomas Kraus perusti koulun Ukrainasta paenneille orpolapsille. Nyt koulussa on lähes sata oppilasta ja sen on suuressa suosiossa Romaniaan asettuneiden ukrainalaisten parissa.

Medias-nimisessä kaupungissa sijaitsee ukrainalainen koulu, joka aloitti toimintansa syyskuussa 2022, kun ukrainalaisten pakolaislasten määrä alueella kasvoi voimakkaasti. Huomattava osa koulun lapsista on jäänyt täysorvoiksi sodan jäljiltä.

Pastori ja lähetystyöntekijä Klaus Korhonen vieraili koululla yhdessä Helsingin Saalem -seurakunnan lähetyspastori Ari Kattaisen kanssa Fidan Toivon kipinä -joulukampanjan tiimoilta. Toivon kipinään liittyviä avustusvierailuja oli Romaniassa useissa romanikylissä sekä tässä koulussa, jota Fida on tukenut taloudellisesti. – Saimme tutustua koulun toimintaan ja myös osallistua vanhempainiltaan, kertoo Klaus.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

Lapset opiskelevat innoissaan

Tällä hetkellä oppilaita on koulussa 99 ja koulu pyrkii mahdollisuuksien mukaan kasvattamaan oppilaiden määrää. Opetustoiminnassa on mukana 14 ukrainalaista opettajaa. Koulu tarjoaa opetusta ensimmäisestä yhdenteentoista luokkaan asti. Opetustoiminta jatkuu myös kesän ajan.
– Oli koskettavaa nähdä koulun ylläpitäjien halu auttaa hädänalaisia lapsia. Opetusohjelmaan kuuluvan opetuksen lisäksi lapsilla on mahdollisuus osallistua myös kristilliseen oheistoimintaan. Koulun ulkoiset puitteet myös kertoivat siitä, että lasten viihtyvyyteen ja oppimismahdollisuuksiin on kiinnitetty paljon huomiota, Klaus lisää.

Koulun perustaja ja toiminnasta vastaava johtaja on romanialainen kristitty Thomas Kraus. Hänen vanhempansa Robert ja Elena Kraus ovat jo vuosia tehneet hyväntekeväisyyttä Romanian vähäosaisimpien romanilasten parissa. Heidän perustamansa Betlehem-säätiö on Fidan yhteistyökumppani Romaniassa. Suomalaiset lähetystyöntekijät Klaus ja Satu Korhonen tekevät Suomesta käsin työtä romanien parissa yhteistyössä Betlehem-säätiön kanssa.

Kraus näki, että kristittyjen oli vastattava pakolaisten tarpeisiin ja niinpä hän perusti koulun ja laittoi laajan tuttavaverkostonsa toimintaan.

Kutsuttu auttamaan

Thomas Krausin sydämellä ovat sodan alusta alkaen olleet erityisesti Ukrainasta paenneet romanit. Hän uskoo saaneensa kutsun tähän työhön Jumalalta. Sibiun alueen lääninvaltuutettuna ja tunnettuna kristittynä hänellä on tavallista suuremmat vaikutusmahdollisuudet ja laaja tuttavapiiri.

Sibiussa Thomaksen perustama yhdistys huolehtii avustusten jakelusta säännöllisesti noin 800 pakolaiselle. Thomas on myös perustanut Sighisoaran kaupungiin ukrainalaisen päiväkodin.

Peruskoulun tarina alkoi siitä, kun Kraus sattumoisin tapasi bussilastillisen Ukrainasta evakuoidun orpokodin lapsia, jotka kodin johtajan kanssa olivat etsimässä sijoittumispaikkaa Romaniasta. Krausilla ystävineen oli halu auttaa pakolaisia selviytymään. Niinpä hän vuokrasi heille suurehkon kiinteistön Brot-nimisestä kylästä.

Thomas kertoo, että lasten tilanne tuossa ukrainalaisessa orpokodissa velvoitti häntä kuitenkin tekemään vielä enemmän. Koti sijaitsee kauniissa maaseutuympäristössä, mutta lapset olivat siellä eristyksissä, minkä katsottiin olevan vahingollista heidän kehitykselleen. Ukrainasta käsin annettu verkko-opetus ei vastannut lasten tarpeita. Romanialaiset koulut taas eivät olleet mitenkään valmistautuneet ukrainalaisten lasten vastaanottamiseen.

Kraus näki, että kristittyjen oli vastattava pakolaisten tarpeisiin ja niinpä hän perusti koulun ja laittoi laajan tuttavaverkostonsa toimintaan.

Ryhmä lapsia värikkäissä takeissa leikkii pihalla.
Koulun toiminta on saanut paljon tunnustusta. Monet pakolaisperheet ovat lastensa vuoksi pyrkineet hakeutumaan koulun vaikutusalueelle.

Tukea koululle lahjoitusvaroin

Koulun opetusohjelma noudattaa Ukrainan koululaitoksen opetussuunnitelmaa, mutta se ei ole oikeutettu saamaan valtion tukea Ukrainasta eikä Romaniasta. Rahoittajina ja yhteistyökumppaneina toimiikin yksityisiä romanialaisia tahoja sekä muutama ulkomainen järjestö.

– Vaatimattomankin palkan maksaminen päteville ukrainalaisille opettajille on ollut haasteellista ja täysin vapaaehtoisten lahjoitusten varassa, Klaus Korhonen toteaa.

Oppilaat tulevat kouluun useiden kymmenien kilometrien säteeltä ja saavat päivittäin koulussa lämpimän ruuan, toisin kuin yleisissä kouluissa.

Mediaksen ukrainalaisessa koulussa on nykyisin lastenkodin lasten lisäksi myös muita Romaniaan asettuneiden ukrainalaisten lapsia.  Kun kouluasiat ovat järjestyneet, äidit voivat etsiä työtä ja keskittyä muiden haasteiden ratkaisemiseen. Työn löytäminen on välttämätöntä, koska Romaniassa määräaikaisen pakolaisavustuksen loppuessa vuokrasopimukset usein irtisanotaan ja perheitä uhkaa jopa asunnottomuus.

Koulun yhteyteen on perustettu myös Trauma Healing Institute auttamaan sodassa traumatisoituneita lapsia ja vanhempia. Koulun yhteydessä on myös hengellistä toimintaa sekä mahdollisuus sielunhoitoon.

Thomaksen johtama toiminta on saanut paljon tunnustusta.  Monet pakolaisperheet ovat lastensa vuoksi pyrkineet hakeutumaan koulun vaikutusalueelle.

Koulun yhteyteen on perustettu myös Trauma Healing Institute auttamaan sodassa traumatisoituneita lapsia ja vanhempia. Koulun yhteydessä on myös hengellistä toimintaa sekä mahdollisuus sielunhoitoon.

Työn tulevaisuus

Fida on osallistunut Romanian ukrainalaisten pakolaislasten avustamiseen 12 000 eurolla ja aikoo tukea toimintaa jatkossakin. Summasta valtaosa on käytetty juuri tämän koulun hyväksi. Koulun välttämättömästä rahoitustarpeesta puuttuu kuukausittain useita tuhansia euroja, joten tarve avulle on valtava.

Klaus Korhonen asuu nykyisin Helsingissä.  Usean vuoden ajan Korhoset asuivat Itävallassa, josta käsin he tekivät myös Romanian työtä. Nykyisin he tekevät työtä kotimaasta käsin ja tarpeen mukaan vierailevat Romaniassa.


Teksti: Satu Panula

 

Aiheet