Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Raportti: Uskonnonvapauden rajoittaminen on voimistunut huomattavasti kymmenessä vuodessa

 

Kuvituskuva: seechung/iStock

Valtioiden toimet uskontojen rajoittamiseksi ovat kasvaneet huomattavasti ympäri maailmaa vuosien 2007–2017 aikana, kertoo Pew-tutkimuslaitoksen tuore raportti.

Raportin mukaan vuonna 2007 40 hallitusta luokiteltiin ryhmiin, joissa uskonnonvapauden rajoittamisen riski on joko ”korkea” tai ”erittäin korkea”. Vuonna 2017 sama luku oli 52. Korkean riskin maihin kuului vuonna 2017 esimerkiksi Kiina, Indonesia ja Venäjä.

Valtio saattaa rajoittaa uskonnonvapautta esimerkiksi erilaisten lakien kautta, ja sellaiset lait ovatkin lisääntyneet 20% kymmenen vuoden aikana. Myös se, että valtio suosii tiettyä uskontoa, voi johtaa muiden uskontojen syrjimiseen.

SRO neliöb. 10-16.6.

Kristittyjä ahdisteltiin tai uhattiin yhteensä 143 maassa vuonna 2017. Muslimit kokivat samaa 140 maassa. Myös esimerkiksi yksityishenkilöiden, järjestöjen ja ryhmien uskonnollinen väkivalta ja häirintä ovat lisääntyneet raportin mukaan.

Raportin mukaan uskonnolliset rajoitukset ovat yleisesti ottaen nousseet ympäri maailmaa viime vuosikymmenen aikana, mutta eivät tasaisesti kaikkialla. Rajoitusten taso oli alusta asti korkea Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueilla, ja niissä on edelleen korkein. Eurooppa on yksi alue, missä rajoitusten taso on kymmen vuoden aikana noussut. Esimerkiksi musliminaisten pukeutumista on rajoitettu joissain Euroopan maissa. Iso nousu on tapahtunut myös Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, missä ihmisiä yritetään esimerkiksi pakolla käännyttää tiettyyn uskontoon.

Pew-tutkimuslaitos raportoi aiheesta vuosittain, mutta lähdemateriaalin saatavuuden takia raportti sijoittuu aina julkaisuajankohdasta nähden kaksi vuotta taaksepäin. Siksi tämän vuoden raportti raportoi vuodesta 2017.