Professori Jari Kaukua: ”Kaikki mikä on olemassa, on hyvää”

Professori Jari Kaukua
Kuva: Jyväskylän yliopisto

Filosofian professori Jari Kaukuan mielestä pahaa ihmistä ei kenties olekaan. Uskonnonfilosofi Aku Visalan mukaan ihmislajilla on ylivertainen kyky sekä hyvään että pahaan.

Jyväskylän yliopiston teoreettisen filosofian professori Jari Kaukua ja Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala keskustelevat keskiviikkona 25. huhtikuuta Jyväskylän Veritas Forumissa aiheesta Homo sapiens – hyvä vai paha laji.

Kaukuan mielestä koko pahan käsite on ongelmallinen. Antiikissa ja keskiajalla ajateltiin yleisesti, että kaikki olemassaolo on lähtökohtaisesti hyvää. Paha puolestaan on olemassaolon puutteellista toteutumista.

Koska puutteet hyvän toteutumisessa voidaan aina selittää ympäristötekijöihin palautuvilla syillä, ajatus radikaalista pahasta on ongelmallinen.

Vaikka näyttää siltä, että ihmiset valitsevat joskus tieten tahtoen pahoja asioita, tämäkään ei ole Kaukuan mielestä välttämättä totta. Pahan toiminnan saavat aikaan väärät uskomukset ja ympäristötekijät.

Tiedon lähteellä

Entä onko olemassa Jumalaa, joka tietää ja kertoo, mikä on hyvää ja mikä pahaa?

‒ Suhtaudun pelolla ja epäilyksellä ihmisiin, jotka uskovat tai väittävät olevansa jatkuvassa kommunikaatioyhteydessä tällaiseen moraalisen tiedon lähteeseen, Kaukua toteaa.

Hyvä ja paha on hänen mielestään kuitenkin ”ilmoitettu” ihmiselle siinä mielessä, ettei ihminen ole koskaan itse päättänyt mikä on hyvää ja mikä pahaa.

‒ Voidaan ehkä ajatella, että Jumala on joskus menneisyydessä kertonut hyvästä ja pahasta. Nyt meidän kuitenkin täytyy järkemme ja ilmoituksesta säilyneiden kirjallisten dokumenttien varassa tehdä itse päätöksiä, professori Jari Kaukua pohtii.

Kansanmurhiin kykenevä laji

Uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala tarkastelee Homo sapiensia lajina, jonka moraalisille kyvyille ei löydy vertaa luomakunnasta.

Mikään muu laji ei kykene sellaiseen yhteistoimintaan, myötätuntoon ja toisten huomioonottamiseen kuin ihminen. Toisaalta juuri nämä yhteistoiminnan ja ryhmäytymisen kyvyt mahdollistavat kaikenlaista pahaa.

‒ Muilla lajeilla ei ole sisällissotia eikä kansanmurhia. Ihminen kykenee tähän, koska hän on syntymästään asti taipuvainen muodostamaan ryhmiä. Huimaava kykymme ymmärtää toisia, sitoutua ryhmään ja uhrautua on siis kaksiteräinen miekka: se tuottaa suurta moraalista hyvää mutta myös moraalista pahaa, Visala toteaa.

Hänen mielestään pahuus ei ole vain tahdon heikkoutta.

‒ Valtaosa pahoista teoista varmaankin tehdään tahdonheikkoudesta, mutta tahdonheikkous ei selitä pahuuden olemassaoloa eikä sen määrää.

Visalan mielestä ihminen on joissakin asioissa vapaa valitsemaan hyvän ja pahan välillä.

‒ Ainakin jotkut moraaliset valinnat ovat ihmisestä itsestään kiinni siinä mielessä, että häntä voidaan pitää niistä vastuussa, uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala sanoo.

*

Veritas Forumit ovat yliopistoissa järjestettäviä akateemisia keskustelutilaisuuksia elämän suurista kysymyksistä. Aiheita tarkastellaan myös maailmankatsomusten ja ihmiskuvien näkökulmista.

Veritas Forum on kansainvälinen verkosto, joka tuo yhteen yliopistoja, uskonnollisia yhteisöjä ja järjestöjä. Suomessa verkostoa koordinoi kristillinen opiskelijajärjestö OPKO.

Aiheet