Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Presidentti Niinistön vaalikampanjasta jääneet varat lahjoitettiin nuorten hyväksi

 

Presidentti Sauli Niinistön vaalikampanjabudjetista yli jääneet varat ohjataan nuorten syrjäytymistä ehkäisevään työhön Kirkon diakoniarahaston kautta. Kuva: Sari Savela

Kirkon diakoniarahasto sai jo lakkautetulta Suomi 2024 ry:tä 200 000 euron lahjoituksen käytettäväksi nuorten opiskelun ja työllistymisen tukemiseen sekä elinolosuhteiden parantamiseen. Tukea sai 137 nuorta.

Lahjoitussumma on peräisin presidentti Sauli Niinistön vaalikampanjabudjetin jäljelle jääneistä varoista.

Tukea myönnettiin kaikkiaan 137 nuorelle. Se ohjautui saajille seurakuntien diakoniatyön kautta. Pääpaino oli nuorten ammatillisen koulutuksen ja lukio-opintojen tukeminen vähävaraisissa perheissä. Vähävaraisten perheiden nuorten uhkana on opintopolulta kokonaan syrjäytyminen tai jo aloitettujen opintojen keskeyttäminen.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

Opintojen tukeminen painopisteenä

Opintojen tukemiseen meni noin 80 prosenttia tukisummasta. Opintoja tuettiin maksamalla lukion ja ammatillisten oppilaitosten oppimateriaaleja, kirjoja ja e-kirjoja, opinnoissa vaadittavia ammattiasuja, turvakenkiä, tietokoneita, laskimia, opintomatkoja ja tutkintomaksuja.

Tukea annettiin myös ajokorttihankintoihin, harrastustoimintaan sekä apuvälinehankintoihin. Lisäksi tukea myönnettiin itsenäistymistä tukeviin menoihin, jotka olivat ensisijaisesti asumiseen liittyviä kuten kodinhankintoja.

Tukea myönnettiin ympäri Suomen. Eniten sitä jaettiin Oulun hiippakunnan seurakuntien diakoniatyön kautta, 17 prosenttia, ja Tampereen hiippakunnan seurakuntien diakoniatyön kautta, 16 prosenttia.

Kirkon viestintä