Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Pipliaseura kääntää Vanhan testamentin alkukielestä mobiilikäyttäjille

 
Kännykkää raitiovaunupysäkillä lukeva nuori

Suomen Pipliaseura aloittaa Vanhan testamentin kääntämisen alkukielestä mobiilikäyttäjille tammikuussa 2022. Käännöstyö on jatkoa Uuden testamentin vastaavalle hankkeelle, joka valmistui syksyllä 2020.

Työn aloitus varmistui torstaina iltapäivällä, kun evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokous varasi Vanhan testamentin käännöshankkeelle vuosittain 250 000 euroa vuosille 2022 ja 2023.

Nyt käynnistyvä Vanhan testamentin kääntäminen mobiiliympäristöön on erittäin merkittävä. Kirkolliskokous osoitti kaukonäköisyyttä ja tulevaisuudenuskoa tehdessään tämän taloudellisestikin ison linjauksen tilanteessa, jossa kirkon taloutta samanaikaisesti joudutaan sopeuttamaan. Päätös on merkittävä luottamuksen osoitus käännöshankkeen käytännön toteutuksesta vastaavalle Suomen Pipliaseuralle”, sanoo Oulun piispa ja Suomen Pipliaseuran hallituksen puheenjohtaja Jukka Keskitalo.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Käännöshankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2022–2027 on yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa. Suomen Pipliaseuran rahoitusosuus on 35 % kokonaiskuluista. Siten Kirkkohallituksen osuus kokonaisbudjetista on 1,5 miljoonaa euroa.

UT2020-käännöksen tapaan käännöksen ohjausryhmä on ekumeeninen. Vähemmistökirkot osallistuvat käännöksen kuluihin edustajiensa resurssikulujen muodossa.

Käännös tukee ihmisten hengellisen elämän hoitamista

Kirkolliskokouksen talousvaliokunta totesi lausunnossaan, että vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa uusien hankkeiden aloittamista on harkittava erityisen tarkkaan. Valiokunta arvioi, että esitetyllä hankkeella on suora yhteys useisiin kirkon yhteisessä Ovet auki -strategiassa valittuihin painopisteisiin.

Hankkeen avulla vahvistetaan ymmärrettävää ilmaisua sekä lisätään kiinnostusta Raamattua ja sen sanomaa kohtaan. Hanke tukee merkittävällä tavalla ihmisten hengellisen elämän hoitamista ja edistää näin kirkon perustehtävän toteuttamista.


UT2020 tavoittanut runsaasti ihmisiä

Lokakuussa 2020 julkaistulla UT2020-käännöksellä on tällä hetkellä 500 000 käyttäjää Raamattu.fi-verkkopalvelussa ja Piplia-sovelluksessa.

Syys-lokakuun vaihteessa 2021 tehdyn lukija- ja kuuntelijakyselyn mukaan UT2020-käännös on lisännyt Raamatun käyttöä lähes puolella kyselyyn vastanneista lukijoista ja kuuntelijoista (47 %), ja suurin osa käyttäjistä (82 %) sanoo suosittelevansa käännöstä muille. Samalla UT2020 on tavoittanut lukijoita laajasti eri kristillisistä viitekehyksistä.

Pipliaseuran äänikirjat löytyvät Piplia-sovelluksesta. Siellä jokin valittu raamatunluku on kuunneltu 370 000 kertaa alusta loppuun. Se kertoo, että palvelussa vietetään aikaa ja että äänikirja on suosittu myös Raamatun vastaanotossa. UT2020-äänikirjan lukijana on näyttelijä Krista Kosonen.


Valmista noin kuudessa vuodessa

Kirkolliskokouksen talousvaliokunta toteaa, että Uuden testamentin osalta mobiiliympäristöön siirtyminen on osoittautunut erittäin hyödylliseksi ja ihmisiä tavoittavaksi. Talousvaliokunnan mukaan Vanhan testamentin käännöshanke todennäköisesti siirtää eteenpäin tarvetta laajamittaiseen Kirkkoraamatun käännöshankkeeseen.

Seuraavaa Kirkkoraamattua on tuskin mahdollista työstää yhtä monimutkaisessa prosessissa kuin aiemmin. Esitetty hanke voi toimia taustatyönä uuteen Kirkkoraamattuun, ja pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna se saattaa säästää kokonaiskustannuksia, sanoo talousvaliokunta lausunnossaan.

Vanhan testamentin tekstimassa on noin kolme kertaa laajempi kuin Uuden testamentin teksti. UT2020 valmistui kahdessa ja puolessa vuodessa. Vanhan testamentin tekstiin sisältyy kääntämisen kannalta sekä helpompia että haasteellisempia jaksoja. Kääntämisen on arvioitu vievän kuusi vuotta.

Kuva: Emma Rinneheimo

 

 
Pipliaseura artikkeliban. 21.3.-