Piispat saivat tehtäväkseen selvittää vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksia

 

Parhaillaan Turussa kokoontuva kirkolliskokous antoi piispainkokoukselle tehtäväksi selvittää, mitä vaikutuksia mahdollisella vihkioikeudesta luopumisella olisi kirkolle ja kirkon ja valtion välisiin suhteisiin.

Kirkolliskokousedustaja Risto Tuori teki keväällä aloitteen selvityksen tekemisestä. Aloitteessa esitetään, että kirkkohallitus selvittää, onko kirkon aiheellista luopua avioliittoon vihkimisestä sekä ryhtyä sen johdosta tarvittaviin toimenpiteisiin. Selvityksessä pitää arvioida sekä vihkioikeuden säilyttämisen että siitä luopumisen myönteiset ja kielteiset vaikutukset.

Kirkolliskokous äänesti tänään esityksen pohjalta. Esitystä kannatti 65 edustajaa, 33 kannatti selvityksen teosta luopumista.

Perheniemi Neliöb. vko 3-4. MJa

Yleisvaliokunnan mietinnön mukaan selvityksen lähtökohtana on kysymys vihkimisestä sekä kirkollisena toimituksena että yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Selvityksessä pitää arvioida vihkioikeuden merkitystä kirkon identiteetin kannalta.  Myös kirkollisen vihkimisen merkityksestä jäsenille ja vaikutukset kirkon jäsenyyteen sitoutumiseen halutaan saada selville.

Selvityksen pitää käsitellä myös ratkaisun toiminnallisia vaikutuksia kirkon henkilöstöön ja talouteen sekä vaikutusta kirkon ja valtion välisiin suhteisiin. Samoin sen pitää käsitellä, miten asia on ratkaisu muissa luterilaisissa ja anglikaanisissa kirkoissa ja mitä seurauksia ratkaisuilla on ollut.

Jos kirkko luopuisi vihkimisoikeudesta, virallinen avioliittoon vihkiminen tapahtuisi maallisen tuomarin edessä, minkä jälkeen kirkko voisi toimittaa avioliittoon siunaamisen.

Yleisvaliokunnan mietintö

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin kirkolliskokous kokoontuu Turun kristillisellä opistolla syyskokoukseensa 8.–11.11.2016.