Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Tutkimus: Uskonkäsitys vaikuttaa kehonkuvaan

 

Kuva: Istockphoto

Pidätkö kehoasi synnin turmelemana vai näetkö sen Pyhän Hengen temppelinä? Vastaus saattaa vaikuttaa käsitykseesi vartalostasi.

Tuoreessa amerikkalaistutkimuksessa todetaan, että ruumiin synnillistä puolta painottavien ihmisten kuva omasta kehostaan on kielteisempi kuin verrokkiryhmällä, joka pitää ruumistaan Pyhän Hengen temppelinä.

Tutkimuksen mukaan niin sanottu dualistinen näkemys ruumiista on yhteydessä kielteiseen kehonkuvaan. Näkemyksen mukaan ruumis ja sielu ovat toisistaan erillään. Sielu on arvokkaampi kuin ruumis, joka on turmeltunut. Dualistisesti ajattelevat arvostavat kehoaan muita vähemmän ja tuntevat kehostaan herkemmin häpeää.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Tutkimuksessa havaittiin, että näkemys ruumiin synnillisyydestä sekä ajatus ruumiista ”vain jonain, jossa asun maan päällä ollessani” liittyvät kehoa koskeviin häpeäntunteisiin. Kuten myös ajatus ruumiin toissijaisesta merkityksestä Jumalalle sieluun verrattuna.

Ihminen Pyhän Hengen temppeli

Toisenlaisessa käsityksessä ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa sielu ja ruumis ovat yhtä – niitä ei voida erottaa. Näkemyksessä korostuu ajatus ruumiista Jumalan luomana. Ihminen kunnioittaa ja palvoo kehollaan Jumalaa. Ruumis nähdään Pyhän Hengen temppelinä. Tällaisen ajattelutavan omaksuneet arvostavat omia vartaloitaan enemmän.

Tutkimus tehtiin amerikkalaisessa Biolan yliopistossa Kaliforniassa. Tarkasteltavana oli kehon arvostukseen, itsensä tarkkailemiseen sekä kehoon yhdistyviin häpeäntunteisiin liittyvät teemat. Tutkimukseen osallistui 243 naista ja miestä useista eri protestanttisista kirkoista. Tutkittavat olivat iältään 18-80- vuoden ikäisiä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan Journal of Religion and Health -lehden joulukuun 2016 numerossa.

Kokemus Jumalan hyväksynnästä auttaa

Toinenkin amerikkalaistutkimus löysi yhteyden kehonkuvan ja teologian välillä. Sen mukaan naiset, joiden mielestä ruumiilla oli pyhyyteen liittyviä ominaisuuksia, olivat todennäköisemmin tyytyväisempiä vartaloihinsa. He myös kärsivät muita harvemmin syömiseen liittyvistä ongelmista.

Tutkijat arvelevat omaa ruumistaan pyhänä pitävien uskovan, että Jumala hyväksyy heidän ruumiinsa täysin. Kulttuurissa vallitsevilla kauneusihanteilla ei todennäköisesti ole yhtä suurta vaikutusta näihin ihmisiin kuin mitä niillä on muihin ihmisiin. Usko Jumalan hyväksyntään voi myös innostaa noudattamaan terveyttä edistäviä elämäntapoja ja vastaavasti vähentää epäterveellisiä elämäntapoja.

Toinen tutkimus toteutettiin amerikkalaisessa St. Catherinen yliopistossa Minneasotassa. Siinä tutkittiin uskonnollisuuden myönteisten ja kielteisten puolien vaikutuksia syömishäiriöihin, kehonkuvaan, sekä ulkonäkökeskeisyyteen. Tutkimuksessa oli mukana 168 naista katolisesta yliopistosta. Tulokset julkaistiin Journal of Religion and Healthin huhtikuun 2016 numerossa.