Arkkipiispan vaalitapa muuttuu

 

Arkkipiispan talo Turussa. Kuva Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

Turussa kokoontuva kirkolliskokous on yksimielisesti päättänyt muuttaa arkkipiispan vaalitapaa. Aikaisemmin arkkihiippakunnassa annetuilla äänillä on ollut suurempi painoarvo. Jatkossa äänten painoarvo on kaikissa hiippakunnissa sama.

Kirkolliskokous päätti muuttaa arkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännöksiä. Päätös oli yksimielinen.

Vaalitapa muuttuu siten, että arkkihiippakunnassa annettujen äänien painoarvo vähenee, äänioikeutettujen lukumäärä ei muutu. Muutos lisää kuitenkin muiden hiippakuntien ja kokonaiskirkon vaikutusta arkkipiispan vaalissa. Arkkipiispan ja muiden piispojen välistä työnjakoa tai sen perusteita ei muuteta.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Samalla kirkolliskokous päätti, että piispan vaalissa äänioikeus on hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valittujen maallikkojäsenten ja kirkolliskokoukseen valittujen maallikkojäsenten ja kirkolliskokoukseen valittujen maallikkoedustajien lisäksi myös kirkkohallitukseen valitulla maallikkojäsenellä.

Vaalitavan muutoksen taustalla on se, että arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävät ovat vuosien varrella lisääntyneet ja niiden merkitys on kasvanut.

Kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen muutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian.

Edellisissä arkkipiispan vaaleissa kevättalvellla 2010 Kari Mäkinen voitti vaalin hyvin niukasti. Jos kuusi äänestäjää olisi äänestänyt toisin, Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla olisi nyt toinen arkkipiispa. Varsinais-Suomen äänten painotus vaikutti valintaan. Seuraavissa arkkipiispan vaaleissa Varsinais-Suomessa annetut äänet eivät enää yksistään ratkaise vaalia.