Piispat Jari Jolkkonen ja Seppo Häkkinen pitävät Saimaan kaivoshankkeita luonnon turmelemisena

 

Seppo Häkkisen ja Jari Jolkkosen mukaan uusiin kaivoshankkeisiin liittyvä elinkeinotoiminta ei ole Saimaalla sopusoinnussa luontoarvojen kunnioittamisen kanssa. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kuopion ja Mikkelin piispat kritisoivat Saimaan alueen kaivossuunnitelmia: ”Tarvitaan viisautta luoda työtä, joka turmelemisen sijasta varjelee ja ennallistaa luontoa. Vireillä olevassa kaivoshankkeessa tämä ei näytä toteutuvan.”

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen ja Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ovat julkaisseet yhteisen kannanoton, jossa piispat antavat pyyhkeitä Saimaan vesistöaluetta koskeville kaivossuunnitelmille.

Piispojen mukaan Heinävedelle kaavaillun grafiittikaivoshankkeen ympäristövaikutuksista tarvitaan lisää selvitystä. Todistustaakka on heidän mukaansa kaivosyhtiöillä, ei alueen asukkailla.

Parikanniemisäätiö neliöb. 6.-12.8. MJa

”Suunnitellulta kaivosalueelta olisi suora yhteys Saimaan vesistöön ja sen ainutlaatuiseen luontoon. Se tarjoaisi työpaikkoja yhden sukupolven ajan, mutta sen ympäristövaikutusten kanssa joutuisivat kymmenet tuhannet ihmiset elämään monen sukupolven ajan, alueen eläimistä ja kasveista puhumattakaan. Pahimmillaan vahingot luonnolle ovat peruuttamattomia”, Jari Jolkkonen ja Seppo Häkkinen kirjoittavat.

Piispat toteavat, että Heinäveden kaivoshankkeessa joudutaan punnitsemaan luonnon suojelemiseen ja ihmisten työllistämiseen liittyvien arvojen välillä. Yritystoiminnan tuomat lisätyöpaikat olisivat tervetulleita Itä-Suomeen, jossa kasvukeskusten ulkopuolella työpaikkojen määrä supistuu ja palveluverkosto harvenee.

Piispat korostavat, että Raamatusta nousevan ajatuksen mukaan ihmisellä on oikeus ”viljellä” eli käyttää hyödyksi luomakunnan lahjoja, mutta myös velvollisuus suojella ympäristöä, ”varjella” luomakuntaa:

”Yritystoimintaa on kehitettävä siten, että sen vaikutukset voidaan sovittaa yhteen Saimaan alueen korvaamattomien luontoarvojen kanssa. Tarvitaan viisautta luoda työtä, joka turmelemisen sijasta varjelee ja ennallistaa luontoa. Vireillä olevassa kaivoshankkeessa tämä ei näytä toteutuvan.”

”Meidän on elettävä sopusoinnussa luomakunnan kanssa ja sen asettamissa rajoissa. Tähän kehykseen kaiken elinkeinotoiminnan on alistuttava. Sama koskee omia kulutustottumuksiamme. Toimiessamme luonnon puolesta toimimme myös ihmisen puolesta”, piispa Jolkkonen ja piispa Häkkinen toteavat.

Piispojen kannanotto on julkaistu Kuopion hiippakunnan sivuilla sekä Mikkelin hiippakunnan sivuilla.

 

Aiheet

,